Συνεργασία ΠΕΔ Κρήτης και ΙΤΕ με στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη

Με στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την ανάκαμψη της Οικονομίας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) θα προχωρήσουν σε υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ιδρύματος προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κλίμακας, σε κρίσιμους για την περιφερειακή ανάπτυξη τομείς.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΙΤΕ μεταξύ του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννη Κουράκη, του κ. Νίκου Κοκκίνη, μέλους της εκτελεστικής επιτροπής ΠΕΔ, και του Προέδρου του ΙΤΕ Καθηγητή κ. Νεκτάριου Ταβερναράκη, τέθηκαν οι άξονες συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας, για την εξειδίκευση των θεμάτων και τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του πλαισίου δράσης.

Ενδεικτικά, οι δύο φορείς μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε θέματα καλών πρακτικών και εφαρμογών για την αναβάθμιση των ΟΤΑ και των δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επίσης, η έρευνα και επιστημονική γνώση του ΙΤΕ μπορεί να συνεισφέρει σε τομείς στρατηγικής σημασίας που βρίσκονται στο πεδίο ευθύνης των ΟΤΑ, που αφορούν στο περιβάλλον (διαχείριση φυσικών πόρων, διαχείριση απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας κ.α.), στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, την πολιτική προστασία, τον πρωτογενή τομέα κ.ά.

Η σύμπραξη με το ΙΤΕ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά στο έργο της την ΠΕΔ Κρήτης, προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης, επιφέροντας ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή και καθημερινότητα των πολιτών.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί