ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο: «Απουσιάζει πλήρως ο ελεγκτικός μηχανισμός της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων»

Ανακοίνωση εξέδωσε το παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μέσω της οποίας παίρνει θέση για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά:

Με αφορμή την ψήφιση του νέου περιβαλλοντικού νομοσχεδίου (νόμος 4685/2020) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 92/Β/2020)και είναι πλέον σε ισχύ, το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης, επισημαίνει τα παρακάτω: 

Το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης διαχρονικά στηρίζει

  • Τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με στόχο την υποστήριξη της αειφόρου παραγωγής σε όλους τους τομείς.
  • Την  πράσινη Ανάπτυξη, με την ορθολογική και αειφόρου διαχείριση των φυσικών πόρων μιας περιοχής από τους ανθρώπους που ζουν και συμμετέχουν στην ανάπτυξη της. 
  • Την υλοποίηση βασικών υποδομών και εργαλείων ανάπτυξης όπως είναι οι δασικοί χάρτες, το δασολόγιο και το κτηματολόγιο. 

Διαπιστώνουμε όμως, μέσα από τις διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου ότι αυτοί οι κύριοι στόχοι δεν επιτυγχάνονται. 

Σε ότι αφορά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

  • Γίνεται προσπάθεια να απλοποιηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, χωρίς όμως παράλληλα να γίνεται ουσιαστική αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των έργων. 
  • Απουσιάζει πλήρως ο ελεγκτικός μηχανισμός της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, ενώ επιμηκύνεται ο χρόνος ισχύος της περιβαλλοντικής άδειας. 
  • Σε ότι αφορά τον νέο φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,  το αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης επαναφέρεται  στο κεντρικό, με έδρα την Αθήνα. Ο θεσμικός ρόλος των τοπικών μονάδων, είναι περιορισμένος με αποτέλεσμα οι τοπικέ κοινωνίες και οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες να μην έχουν τον πρώτο λόγο στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, με ότι αυτό συνεπάγεται. 
  • Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η κλίμακα των κατασκευών  και επεμβάσεων πρέπει να συνάδουν με το μέγεθος,  τις ανάγκες, και τη φυσιογνωμία του νησιού μας. Με το  νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν φαίνεται η προσπάθεια της προώθησης της  ισόρροπης ανάπτυξης, των πλεονεκτημάτων της  νησιωτικότητας κά.  Ο έλεγχος κινδυνεύει να   είναι υποτυπώδης στην παραχώρηση αδειών και στη λειτουργία μεγάλων αιολικών, φωτοβολταϊκών πάρκων και τουριστικών καταλυμάτων. 
  • Στους δασικούς χάρτες, δεν συντονίζεται το έργο των αναρτήσεων και κυρώσεων τους, αντίθετα τίθεται σε κίνδυνο για άλλη μία φορά η υλοποίηση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην έχει δασικούς χάρτες.
  • Εισάγεται νέα δομή στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, όπου τα περισσότερα μέλη της είναι επιστήμονες που δεν έχουν  δασικό γνωστικό αντικείμενο. 

Το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης, με τη συμμετοχή των κλάδων του σε όλους τους τομείς οικονομίας  και  σε συνεργασία με την  αυτοδιοίκηση και όλους τους  φορείς της Κρήτης  υποστηρίζει διαχρονικά την δημιουργία μιας δυναμικής και πολυλειτουργικής οικονομίας στο νησί, προσαρμοσμένης στα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομένα.

Το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης, σε συνεργασία και συζήτηση με   την  αυτοδιοίκηση και όλους τους  φορείς της Κρήτης  θα παρακολουθεί την εφαρμογή του  νέου περιβαλλοντικού νομοσχέδιου για αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις (ανασφάλεια, αυξημένο κόστος χωρίς ουσιαστικό όφελος, καθυστερήσεις επενδύσεων, αβεβαιότητα στην κοινωνία και σε εν δυνάμει επενδυτές ανάπτυξη χωρίς την συμμετοχή της κοινωνίας κά).  Παράλληλα θα υποστηρίζει όλες τις   θεσμικές – νομοθετικές αλλαγές ώστε να έχουμε επιτέλους στην Ελλάδα ένα σύγχρονο ουσιαστικό και εφαρμόσιμο νομοθετικό πλαίσιο που πραγματικά θα δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης  και επενδύσεων, θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον το οποίο  αποτελεί παράγοντα ουσιαστικής αειφόρου ανάπτυξης. 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί