Ν. Ηγουμενίδης: Εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει ρυθμίσεις με τις οποίες ιδιώτες θα ελέγχουν την αξιολόγηση των έργων του «ΦιλόΔημου»

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις αλλαγές στον «ΦιλόΔημο» εν μέσω κορωνοϊού

Με ερώτηση που συνυπογράφει σχεδόν το σύνολο της ΚΟ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρουν στη Βουλή το ζήτημα της αντικατάστασης του «ΦιλόΔημου». Όπως αναφέρουν στο κείμενο της ερώτησης, «ο Υπουργός Εσωτερικών αφού ανακοίνωσε την κατάργηση του Προγράμματος «ΦιλοΔημος» και την αντικατάστασή του από νέο πρόγραμμα, το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν έτοιμο τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, έρχεται εν μέσω πανδημίας, περιορισμών συνταγματικών ελευθεριών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και νομοθέτησης κάτω από έκτακτες συνθήκες με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75)  με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» να αντικαταστήσει το άρθρο 69 του ν. 4509/2017, με το οποίο θεσπίστηκε το Πρόγραμμα «ΦιλοΔημος»».

Οι βουλευτές επισημαίνουν  – μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης  – ότι με την ρύθμιση αυτή επί της ουσίας αφαιρείται άμεσα η αρμοδιότητα αξιολόγησης των αιτημάτων για ένταξη έργων, μελετών και προμηθειών από την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, που πρόσφατα συνεστήθη με δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης του Προγράμματος «ΦιλοΔημος» και άρα από ικανά και έμπειρα στην διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων στελέχη που προέρχονται από το Δημόσιο και την ΜΟΔ Α.Ε. και δίνεται σε μια Επιτροπή, όπου η Ειδική Υπηρεσία εκπροσωπείται από ένα και μοναδικό στέλεχος. Περαιτέρω, η Επιτροπή αποτελείται από μηχανικούς της ΕΕΤΑΑ και ως γνωστόν η ΕΕΤΑΑ προσλαμβάνει μηχανικούς με σύμβαση έργου και 2 «εμπειρογνώμονες» στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, δηλαδή ιδιώτες.

Ο Νίκος Ηγουμενίδης σε σχετικές του δηλώσεις αναφέρει: «Εν μέσω πανδημίας η Κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει ρυθμίσεις με τις οποίες ιδιώτες θα ελέγχουν την αξιολόγηση των έργων του «ΦιλόΔημου» χάρη στον οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα υλοποιήθηκαν έργα με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, μεταξύ των οποίων και το μεγάλο έργο της αντικατάστασης-επέκτασης των δικτύων ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου. Επιπλέον, στην νέα Επιτροπή Αξιολόγησης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να συμμετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση», σημειώνει ο βουλευτής και προσθέτει: «Αυτή η μεθόδευση που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2019 σήμερα συντελείται εν κρυπτώ και με μόνο στόχο η κρίσιμη αρμοδιότητα της αξιολόγησης να περάσει σε μια απολύτως ελέγχομενη από ιδιώτες Επιτροπή. Είναι σαφές ότι αυτό κινείται έξω από τη λογική ενός Προγράμματος που μόνο στόχο πρέπει να έχει να ενισχύσει την τοπική κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον».

Και οι βουλευτές απευθύνουν τα ακόλουθα ερωτήματα στον αρμόδιο Υπουργό:

1. Ποιο το ύψος του προϋπολογισμού του νέου Προγράμματος και ποιες οι πηγές χρηματοδότησής του;

2. Έχει συναφθεί νέα συμφωνία χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή έχει παραταθεί η ισχύς της προηγούμενης συμφωνίας χρηματοδότησης και ποιο το ύψος αυτής;

3. Ποιος ο λόγος για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης που θα εισηγείται την ένταξη έργων, μελετών και προμηθειών στο πρόγραμμα εφόσον έχει συσταθεί η Ειδική Υπηρεσία ΥΠΕΣ, με στελέχη που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων;

4. Στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, θα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων (παράβαση καθήκοντος, υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κ.λπ.);

5. Εφόσον επελέγη η (τουλάχιστον ανορθόδοξη) λύση της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Παρακολούθησης για ποιο λόγο δεν συμμετέχουν σε αυτές θεσμικοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΕΔΕΥΑ) και σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ο Υπουργός για την διασφάλιση της συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος;

6. Πότε θα προχωρήσει η ένταξη δεκάδων θετικά αξιολογημένων έργων του Προγράμματος ΦιλοΔημος από τον Ιούνιο του 2019, έργων ιδιαίτερα σημαντικών τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ήδη δημοπρατηθεί;

Ενώ παράλληλα ζητούν να προσκομισθούν τα έγγραφα της συμφωνίας χρηματοδότησης και τα παραστατικά πίστωσης του λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί