Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις για την καμπάνια «Μαθαίνουμε στο σπίτι»

Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή οι τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη, ζητώντας εξηγήσεις για τις σκανδαλώδεις αποφάσεις της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για απευθείας αναθέσεις ύψους σχεδόν 130.000 ευρώ, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας του «Μαθαίνουμε στο σπίτι»

Ερώτηση κατέθεσαν (6/4/20) στη Βουλή οι τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη, ζητώντας εξηγήσεις για τις σκανδαλώδεις αποφάσεις της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για απευθείας αναθέσεις ύψους σχεδόν 130.000 ευρώ, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας του «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάθεση έχει γίνει σε δύο ιδιωτικές εταιρίες για:

  • κατασκευή ιστοσελίδας (20.548€),
  • τη δημιουργία εικαστικού υλικού για χρήση στα social media (72.168€),
  • την οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help-desk (35.563€).


Όπως τονίζουν, το υπουργείο Παιδείας επενδύει 128.279€ στην επικοινωνία και τίποτα στην ουσία. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή απόφαση σχετικά με την υλικοτεχνική αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, το οποίο αποτελεί τον πυλώνα του συστήματος τηλεκπαίδευσης και που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, δεν υπάρχει καμία μέριμνα για παροχή ή/και επιδότηση τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δε διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και ως αποτέλεσμα αποκλείονται από το πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής των δύο ιδιωτικών εταιριών, υπογραμμίζουν πως το υπουργείο Παιδείας έχει τη δυνατότητα να παράγει τα υλικά με ίδια μέσα, ελαχιστοποιώντας το κόστος και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των υπαλλήλων του.

Τέλος, θέτουν το ερώτημα κατά πόσο οι αναθέσεις των 130.000 ευρώ θα συμβάλλουν στη βελτίωση του συστήματος τηλεκπαίδευσης και αναρωτιούνται για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που θα επιφέρουν οι εν λόγω αποφάσεις της Νίκης Κεραμέως.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε στη Βουλή:

Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

– προς την κα υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του υπουργείου Παιδείας σε ιδιωτικές εταιρίες, ύψους 128.279,24€ για την κατασκευή ιστοσελίδας, εικαστικών ψηφιακών υλικών και τηλεφωνικού help-desk για την καμπάνια «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας, η κυβέρνηση αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων, των ΙΕΚ και των πανεπιστημίων και προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία το σύστημα τηλεκπαίδευσης.  Όμως παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας, δυσχεραίνοντας την εκπαιδευτική καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Έναντι της επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα ψηφιακά εργαλεία της τηλεκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων προέκρινε την απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 92.716,04€, σε ιδιωτική εταιρία παροχής δικτυακής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την καμπάνια του «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Πιο συγκεκριμένα, με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ανατέθηκε στην εταιρία «INTERWEAVE-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ»:


Επίσης, με παρόμοια απόφαση της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ανατίθεται στην ιδιωτική εταιρία «EIGHT Ε.Ε.» η οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help-desk, έναντι του ποσού των 35.563,20€. Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), αποτελεί τεχνική εταιρία με αντικείμενο τις δραστηριότητες μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών.

Καταληκτικά, από τις 26 Μαρτίου μέχρι την 02 Απριλίου 2020, η υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει εγκρίνει το ποσό των 128.279,24€ για υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προώθησης της καμπάνιας «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή απόφαση σχετικά με την επιτακτική υλικοτεχνική αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), το οποίο αποτελεί τον πυλώνα του συστήματος τηλεκπαίδευσης και που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, όπως επίσης και η μέριμνα για παροχή ή/και επιδότηση τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δε διαθέτουν.

Επειδή η Κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 68/20-Μαρ-2020) έσπευσε μεταξύ άλλων να προβλέψει ότι:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, […] το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων δύναται να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων […]. Η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά» (άρθρο 65).

Επειδή δεν είναι σαφές πως η δαπάνη των 128.279,24€ βελτιώνει ή πρόκειται να βελτιώσει τις συνθήκες πρόσβασης και λειτουργίας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα ψηφιακά εργαλεία του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την τηλεκπαίδευση.

Επειδή τα κυβερνητικά στελέχη και οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν την τυπική και ηθική υποχρέωση να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και να προστατεύουν το δημόσιο ταμείο.

Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτη ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19, επισημαίνει πως πρέπει να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια στις περιπτώσεις αναθέσεων για αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δαπάνη των 128.279,24€ σε ιδιωτικές εταιρίες για την αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προώθησης της καμπάνιας «Μαθαίνουμε στο σπίτι»; Πόσες ήταν οι υποψήφιες προτάσεις και με ποια κριτήρια έγιναν οι συγκεκριμένες αναθέσεις;

Έλαβε χώρα σχετική έρευνα αγοράς και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα πρόταση με γνώμονα τη χρηστή διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων του υπουργείου Παιδείας;

Γιατί δε χρησιμοποιήθηκε η διαθέσιμη τεχνογνωσία, τα μέσα και το προσωπικό του υπουργείου Παιδείας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την κατασκευή και συντήρηση σχετικής ιστοσελίδας, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού και την υποστήριξη τηλεφωνικού και ψηφιακού help-desk, όπως είθισται διαχρονικά, μειώνοντας στο ελάχιστο το απαιτούμενο κόστος;

Με ποιόν τρόπο αναμένεται να συμβάλει η δαπάνη των 128.279,24€ στη βελτίωση του συστήματος τηλεκπαίδευσης και ποια είναι τα προσδοκώμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα από τις τρεις αποφάσεις ανάθεσης;

Οι υπογράφοντες βουλευτές


Μερόπη Τζούφη


Νίκος Φίλης

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί