Πρόταση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για ψηφιακή αναβάθμιση των διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικής άδειας

Την πρότασή του για ψηφιακή αναβάθμιση των διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικής άδειας, γνωστοποιεί με επιστολή του στον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, το τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Αναλυτικά, στην επιστολή αναφέρεται:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η ανάγκη ψηφιακής αναβάθμισης των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης της Χώρας είναι αναμφισβήτητη και καθίσταται ιδιαιτέρως κρίσιμη, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών λόγω κορωνοϊού. Είναι, συνεπώς, μια ιστορική ευκαιρία διαδικασίες να τροποποιηθούν  στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του πολίτη. Παρακάτω, σας παραθέτουμε ορισμένα από όσα κρίνονται σημαντικά για την καθημερινότητα των συναδέλφων μας, κάποια από τα οποία έχουν σταματήσει να απλοποιούνται για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό. Αφορούν στην έκδοση οικοδομικής άδειας και απαιτούνται σύμφωνα με το ν.4495/2017, άρθρο 40, παρ. 1 :

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας. 1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία :

γ) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο,

ιζ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου,ΕΦΚΑ και δήμου,

ιη) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της

συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής.”

  1. Έκδοση πιστοποιητικών από λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία. 

Σήμερα τα εν λόγω γραφεία έχουν παύσει την λειτουργία τους έπειτα από κυβερνητική εντολή για λόγους δημόσιας υγείας. Είναι αδιανόητο εν έτη 2020 να μην διατίθενται ψηφιακά (μέσω e-mail) έγγραφα όπως πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μη διεκδίκησης, κτηματολογικά αποσπάσματα, κτηματογραφικά διαγράμματα κτλ. Ειδικά, λαμβάνοντας άποψη ότι κάποια από αυτά υφίστανται ήδη σε ψηφιακή μορφή.  Θα ήταν στοιχειωδώς απλή διαδικασία η ηλεκτρονική πληρωμή του αντίτιμου και η λήψη του σχετικού πιστοποιητικού. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να φαίνεται ηλεκτρονικά και η λήψη αντίγραφων συμβολαίων με προϋπόθεση φυσικά την προγενέστερη σάρωση τους. 

  1. Πληρωμή φορολογικών για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.

Σήμερα, προκειμένου να αποκτηθεί το απαιτούμενο αποδεικτικό πληρωμής για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας, απαιτείται από τον πολίτη ή τον μηχανικό του να προσέλθει στην ΔΟΥ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ειδικά λόγω των σημερινών συνθηκών, υπάρχει άρνηση εξυπηρέτησης από ορισμένες υπηρεσίες. Θεωρούμε ιδιαιτέρως απλή τη θέσπιση μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής πληρωμής των δικαιολογητικών τύπου e-παράβολο.

  1. Πληρωμή προκαταβολής στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.

Σήμερα, προκειμένου να αποκτηθεί το απαιτούμενο αποδεικτικό πληρωμής για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας, απαιτείται από τον πολίτη ή τον μηχανικό του να προσέλθει στο ΙΚΑ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκεί ελέγχεται ο φάκελος με τα δικαιολογητικά , εκδίδεται το γραμμάτιο πληρωμής και γίνεται η πληρωμή στο Ταμείο. Ομοίως θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, τόσο για την αποστολή όλων των δικαιολογητικών ψηφιακά, όσο και την ηλεκτρονική πληρωμή της σχετικής οφειλής και έκδοση ψηφιακού παραστατικού

  1. Γνήσιο υπογραφής σε συμφωνητικό αμοιβής μηχανικού για έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Ήδη τέθηκαν σε λειτουργία μέσω της ιστοσελίδας gov.gr ψηφιακές διαδικασίες όπως αυτή του γνήσιου υπογραφής. Εκεί εξυπηρετούνται υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις. Αντίστοιχα να δοθεί δυνατότητα θεώρησης σε συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών σε μηχανικό. Σήμερα δε θεωρείται στις επείγουσες υποθέσεις που εξυπηρετούν τα ΚΕΠ και έτσι δεν υλοποιείται.

Λόγω των ανωτέρω,  καθίσταται σήμερα αδύνατη η κατάθεση στην ΥΔΟΜ μιας οικοδομικής άδειας. Με τον τρόπο αυτό, μια από τις ελάχιστες πηγές που τροφοδοτούν ακόμα την εθνική οικονομία (οικοδομική δραστηριότητα) καθίσταται ανενεργή. Παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση των σχετικών θεμάτων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα κατάθεσης οικοδομικών αδειών.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί