Χ. Μαμουλάκης: Η ορθολογική διαχείριση των επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων των νοσοκομείων, αποτελούσε ανέκαθεν μια πολύ σημαντική διαδικασία

Η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, στο επίκεντρο Ερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Τη διαχείριση των επικίνδυνων μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων, που με την πανδημία του Covid 19 αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αναδεικνύουν με Ερώτησή τους προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, 48 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ορθολογική διαχείριση των επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων των νοσοκομείων, αποτελούσε ανέκαθεν μια πολύ σημαντική διαδικασία» αναφέρει σε δήλωσή του ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ν. Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Ένα παραπάνω σήμερα, που εν μέσω πανδημίας και με το σύνολο του προσωπικού των νοσοκομείων να δίνει μια τιτάνια μάχη, απαιτείται η σχολαστική τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται».

Οι Βουλευτές ζητούν ενημέρωση σχετικά το εάν τηρείται η σχετική νομοθεσία στα νοσοκομειακά ιδρύματα, εάν έχουν ενισχυθεί με προσωπικό οι σχετικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι διακίνησης και τελικής διάθεσής τους, σε ποιες μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσης διατίθενται τα επικίνδυνα απόβλητα κάθε νοσοκομείου, καθώς επίσης και εάν λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ορθολογική διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων, εν μέσω Πανδημίας»

Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, την Πανδημία του covid 19. Το Δημόσιο σύστημα Υγείας και οι λειτουργοί του, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Υπερβάλλουν εαυτόν και στηρίζουν τη δημόσια περίθαλψη στην δύσκολη αυτή εποχή, πολλές φορές και χωρίς επαρκή μέσα ατομικής προστασίας.

Ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των μονάδων υγείας, σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί και η διαχείριση των επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων. Ειδικά σήμερα, με την Πανδημία του covid  19, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα.

Η νομοθεσία είναι σαφής ως προς τη διαδικασία διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων και στην σχετική Εγκύκλιο της 10.7.2015, του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται:

«Ειδικότερα, στην υπ. αρ. πρωτ. 146163/2012 ΚΥΑ προσδιορίζονται οι κατηγορίες των Υγειονομικών Μονάδων που υποχρεούνται σε διαχείριση των αποβλήτων τους και καθορίζονται οι κατηγορίες των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ως εξής: α. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά, τα οποία εκδηλώνουν μόνο την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 (Μολυσματικό) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. β. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα, τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 (Μολυσματικό) ταυτόχρονα με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες (π.χ. τοξικό, καρκινογόνο, διαβρωτικό, εύφλεκτο κ.λ.π.) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. γ. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα, τα οποία εκδηλώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα εκτός της ιδιότητας Η9 (μολυσματικό).»”

Κάθε υγειονομική Μονάδα οφείλει να εκπονεί «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων», θεωρημένο από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια. Στον Κανονισμό αποτυπώνεται η διαδικασία διαχωρισμού, συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ΕΑΥΜ (Επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικής μονάδας), ενώ οφείλει επίσης να τηρεί και σχετικό Μητρώο, αναφορικά με τα είδη και τις ποσότητες αποβλήτων που παρήχθησαν, τον τόπο και χρόνο προσωρινής αποθήκευσης, τον τρόπο επεξεργασίας τους και τον τρόπο τελικής διάθεσης. Οφείλουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων να εφαρμόσουν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού, καθώς και των εργαζομένων στην καθαριότητα.

Επίσης, σε ισχύ είναι και οι κάτωθι Υ.Α.:

  • Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β` 8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων»
  • Υ.Α. Οικ. 41848/1848/2017, (ΦΕΚ 3469/Β/16.10.2017) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 – Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει»
  • Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016, (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016) «Έγκριση εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»

Τις τελευταίες ημέρες, πολλά δημοσιεύματα, αναφέρονται στη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, στην Αττική και το Βόλο.

Με δεδομένο ότι :

H προστασία της Δημόσιας Υγείας αποτελεί πρώτιστη ανάγκη, ειδικά σήμερα, εν μέσω Πανδημίας,

Η σχετική νομοθεσία είναι σαφής ως προς τον τρόπο διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων σε όλα τα στάδια.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

  1. Τηρείται η σχετική νομοθεσία από όλα τα νοσοκομειακά Ιδρύματα της χώρας;
  2. Έχουν ενισχυθεί με προσωπικό οι σχετικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί (επόπτες Δημόσιας Υγείας), ώστε η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων στα νοσοκομεία να είναι σύννομη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και ασφαλής;
  3. Τηρούνται οι νομοθετικά προβλεπόμενοι όροι διακίνησης και τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων νοσοκομειακών μονάδων;
  4. Σε ποιες Μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσης διατίθενται τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικής μονάδας, κάθε νοσοκομειακού Ιδρύματος;
  5. Λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, από την Νοσοκομειακή Μονάδα, μέχρι την τελική διάθεση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Δραγασάκης Ιωάννης

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Ιωάννης

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Ξανθός Ανδρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαρια- Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παππάς Νικόλαος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος 

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί