Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Δια περιφοράς θα γίνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00μ.μ. η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, σύμφωνα με την πρόσκληση που ακολουθεί και την οποία απέστειλε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Παύλος Μπαριτάκης. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο, με τα θέματα: 

    Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00μ.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 184 παρ. 2 του Ν. 4635/2019, β) του αρθ. 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 τ.Α΄), καθώς και της απαγόρευσης των δημόσιων συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των μέτρων κατά του κορωνοϊού).

Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Πρώτη (1η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ. 

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

2.1 α) Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 7.b.3: Βελτίωση – Αναβάθμιση του Οδικού Δικτύου στην Περιφέρεια Κρήτης» (Κωδ. Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ_46 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3996, Έκδοση: 1/0), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ), με την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης με τίτλο «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΦΗΝΑΡΙ», όπως αυτή ισχύει σήμερα ή σε οποιαδήποτε μελλοντική σχετική πρόσκληση και β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες και την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στην ανωτέρω Πρόσκληση ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 59455/10-03-20 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. 

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ Καλογερής Νικόλαος)

2.2 Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης: « ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΑΝΔΡΕΣ. ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ», στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (Κύριο του έργου-φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή  των σχετικών εγγράφων (Αίτηση κ.λ.π), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

2.3 Έγκριση της από 7/02/2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε.» για αναβίωση της ευρισκόμενης σε εκκαθάριση, βάσει του νόμου 4648 του 2018, με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

– (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος) 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Τροποποίηση της αρ. 116/2019 (ΑΔΑ:Ω4367ΛΚ – 9Α0) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όσον αφορά στην έγκριση σχεδίου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου, για την υλοποίηση της πράξης «Αντιστήριξη Κεντρικής Οδού με συστοιχία πασσάλων στην Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 41775/18-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου. 

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

3.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ψήφιση 2ης  Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ).

Παρατήρηση: 

  Με απόφαση του προέδρου του ΠΣ η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δια περιφοράς κρίνεται αναγκαία, διότι επιβάλλεται η άμεση λήψη απόφασης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης προκειμένου:

 1) να μην καθυστερούν -κατά το δυνατόν- οι δημοπρατήσεις των νέων έργων, ειδικά όσων αφορούν στις  φυσικές καταστροφές, κλπ. 

2)  να υποβληθούν έγκαιρα τα αναφερόμενα έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020 » για χρηματοδότηση. 

3) για την αναβίωση της ευρισκόμενης σε εκκαθάριση εταιρείας.

4) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκαιρη ολοκλήρωση του αναφερόμενου έργου.

και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής.  

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί