Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, για την ανάθεση υλοποίησης της δακοκτονίας

«Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης  προσφορών των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, για την ανάθεση υλοποίησης των παρακάτω  έργων:

-α)«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2022» και

-β)«Ανάδειξη εργολάβων για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών  2020-2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους, ότι μετατίθεται  η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, του εν εξελίξει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό Διακήρυξης 57928/6.3.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006400464) για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2022» (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 89494,1).

Ειδικότερα:

  • Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 
  • Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 6η Απρίλιου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Επίσης μετατίθεται  η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του εν εξελίξει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό 53576/3.3.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006382673) για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Έλεγχος των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών  2020-2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 85679).

Ειδικότερα:

  • Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Μαρτίου 2020,ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
  • Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 3η Απρίλιου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί