Πρόσληψη υπαλλήλου στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών στους Αγίους Δέκα

Η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (ΙΑΣΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, με καθήκοντα εργατοτεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, που θα απασχολείται 40 ώρες εβδομαδιαίως, στην έδρα της Σχολής, στους Αγίους Δέκα, Ν. Ηρακλείου Κρήτης.

Απαιτούμενα προσόντα:

-Άριστη γνώση της νεοελληνικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση, μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής, έως και την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 (ώρα 24:00), απευθυνόμενοι προς τον Διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, καθηγητή, κύριο Emanuele Papi. Από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, διευκρινίζεται ότι την εγκυρότητα της συμμετοχής στην διαδικασία θα πιστοποιεί η ημερομηνία αποστολής της επιστολής.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: 

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

Οδός Παρθενώνος 14 – 16

ΤΚ: 11742, Αθήνα

Info:www.scuoladiatene.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισυνάψουν στην αίτησή τους ένα Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρουν τα προσόντα και ενδεχόμενη εργασιακή εμπειρία τους. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να αποσταλούν με την ένδειξη «Πλήρωση θέσης βοηθητικού προσωπικού στην έδρα της ΙΑΣΑ, στους Αγ. Δέκα Κρήτης». Μετά την λήξη της προθεσμίας, οι υποψήφιοι με έγκυρες αιτήσεις θα ειδοποιηθούν να περάσουν από συνέντευξη, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Σχολής, στους Αγίους Δέκα. 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Σχολής: www.scuoladiatene.it

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Επειδή η αίτηση είναι γραμμένη στην ιταλική γλώσσα, οι ενδιαφερόμενοι που δεν γνωρίζουν ιταλικά, μπορούν να ζητούν βοήθεια για την συμπλήρωσή της από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (τηλ. 210-9239163 και 210-9214024). Μπορούν επίσης να απευθύνονται στον Δήμο Γόρτυνας (τηλ. 2892-340350 και 2892-340351), προκειμένου να παραλάβουν υπόδειγμα που θα τους βοηθήσει να συμπληρώσουν την αίτησή τους.  

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί