Σε εξέλιξη το Συνέδριο για τους ορεινούς όγκους των Μεσογειακών νησιών

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Συνέδριο για τους ορεινούς όγκους των Μεσογειακών νησιών, που διενεργείται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας στις Πλάτρες Κύπρου. Στο πλαίσιο της Συνεδρίας «Περιφερειακές Στρατηγικές-εδαφική συνοχή και ορεινές νησιωτικές», συζητούνται σημαντικά ερωτήματα για την ανάπτυξη των ορεινών όγκων στην Κύπρο, Κρήτη, Σικελία, Κορσική, Βαλεαρίδες όπως: 1) ο τρόπος λήψης αποφάσεων από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ορεινών περιοχών; 2) οι διαδικασίες διακυβέρνησης των περιοχών αυτών 3) Ο τρόπος σύνδεσης ανάμεσα στο τοπικό επίπεδο με τις εθνικές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης.

Ο Γιώργος Αλεξάκης Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Αντιπρόεδρος  CPMR, παρουσίασε την περίπτωση της Κρήτης, περιγράφοντας την γεωμορφολογία, χωροταξία, αναπτυξιακές δραστηριότητες στις ορεινές περιοχές, αλλά και τους διαφορετικούς και ποικίλους φορείς διαχείρισης που δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται στην διακυβέρνηση των ορεινών όγκων. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο σε ό,τι αφορά στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Κρήτης και στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επέμβαση (ΟΧΕ) περιοχών ειδικού κάλλους UNESCO, στις διαπεριφερειακές συνεργασίες της Κρήτης με έμφαση στη νησιωτικότητα, και μέσω της συμμετοχής της στο Δίκτυο EUROMONTANA και σε ποικίλα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Τόνισε επίσης  τις δυνατότητες ανάπτυξης των περιοχών αυτών και ως προστατευόμενες περιοχές, που προσδίδουν σημαντική ώθηση στον εναλλακτικό τουρισμό, στην ανάδειξη των γεωπάρκων, στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και της τοπικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. 

Κύπρος-Κρήτη-Σικελία- Κορσική-Βαλεαρίδες: αποτελούν περιοχές με ιδιαιτερότητες, και ως νησιά και καθώς περιλαμβάνουν και παράκτιες και ορεινές περιοχές.

 Η ενίσχυση της bottom-up συμμετοχικής διαδικασίας, η ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, η αναζήτηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, και η θέσπιση «Συμβουλίου Βουνών» όπως πρότεινε ο Γιώργος Αλεξάκης, θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων, και της συντονισμένης δράσης τους για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των ορεινών όγκων της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο Αντιπεριφερειάρχης είχε επαφές με τον Κύπριο Επίτροπο ανάπτυξης Ορεινών Όγκων κ Χαμπιαούρη και τον προκάτοχο του, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου EUROMONTANA και πολλούς Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί