Στο… περίμενε (και) για τη λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων: Καμία απάντηση στην ερώτηση του Χάρη Μαμουλάκη

Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί από την Κυβέρνηση για το ζήτημα ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων και μικρών ανεμογεννητριών μέχρι 60 kW, όπως προκύπτει από την «απάντηση» που έδωσε στον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ν. Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως είναι γνωστό, τον Νοέμβριο του ’19 ο Χάρης Μαμουλάκης ανέδειξε με ερώτησή του, την οποία συνυπέγραψαν 23 ακόμα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τις Κυβερνητικές καθυστερήσεις που επηρεάζουν αρνητικά δεκάδες έργα που βρίσκονται σε καθεστώς προχωρημένης αδειοδοτικής «ωριμότητας». Μόλις στις 20/1/20, το Υπουργείο απαντώντας στην ερώτηση του Χάρη Μαμουλάκη, αναφέρει ότι «αναμένονται» οι σχετικές αποφάσεις αλλά και η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, η οποία «εξετάζεται». Με τον τρόπο αυτό όμως, χωρίς να δίδεται κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα από το αρμόδιο Υπουργείο, η ανησυχία και η αγωνία των φορέων δεκάδων έργων ανά την Ελλάδα παρατείνεται και το μέλλον τους παραμένει αβέβαιο.

«Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κωλυσιεργεί και σε αυτόν τον τομέα, μπλοκάροντας ουσιαστικά πολίτες και φορείς που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Μέσω δηλαδή ενός θεσμού που δημιουργήθηκε το 2018 από την προηγούμενη Κυβέρνηση και ο οποίος άνοιγε τον δρόμο για τη δημιουργία δεκάδων εγχειρημάτων αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης σε όλη τη Ελλάδα, ειδικά σε νησιωτικές και γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού». 

Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 4513/2018 θεσμοθετήθηκαν οι Ενεργειακές Κοινότητες εισάγοντας μια σημαντική τομή στον ενεργειακό κλάδο της χώρας μας. Η συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης  φωτοβολταϊκών από αυτοπαραγωγούς, αφορά στην εγκατάσταση σταθμών για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού. Σημαντικότερο κίνητρο για την ενίσχυση των Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτέλεσε εξαρχής η κατά προτεραιότητα σύνδεσης τους στο δίκτυο, γεγονός που τους έδινε πλεονέκτημα σε σχέση με τις συμβατικές μορφές επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μειώνοντας ταυτόχρονα το γραφειοκρατικό βάρος και τον απαιτούμενο χρόνο για την αδειοδότηση τους. Έως και σήμερα όμως, εκκρεμεί η γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η έκδοση από το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Υπουργικής Απόφασης για  με την τιμολόγηση των εγκαταστάσεων μικρών ανεμογεννητριών, με αποτέλεσμα να καθυστερούν δεκάδες έργα που βρίσκονται σε καθεστώς προχωρημένης αδειοδοτικής «ωριμότητας».

Αναλυτικά, η σχετική ερώτηση:

Με το νόμο 4513/2018 θεσμοθετήθηκαν οι Ενεργειακές Κοινότητες εισάγοντας μια σημαντική τομή στον ενεργειακό κλάδο της χώρας μας. Με το νέο αυτό καθεστώς δόθηκε η δυνατότητα σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ΟΤΑ, να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην παραγωγή, αποθήκευση και πώληση καθαρής ενέργειας. Επίσης, άνοιξε ο δρόμος για την  ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρές πηγές ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους. Ο νόμος οδήγησε στη δημιουργία δεκάδων εγχειρημάτων αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης σε όλη τη χώρα, ειδικά σε νησιωτικές και γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, δίνοντας ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και στηρίζοντας την εθνική οικονομία, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας από ρυπογόνες μονάδες πετρελαίου.

Η  ανάπτυξη  φωτοβολταϊκών  σταθμών από αυτοπαραγωγούς  θεσπίστηκε με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 ΦΕΚ  3583Β/31.12.2014), η οποία αντικαταστάθηκε αρχικά από την ΥΑ  ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ 1547Β/5.5.2017) και στη συνέχεια από την ΥΑ  ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, (ΦΕΚ 759Β/5.3.2019) και αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  σταθμών για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Με το N.4414/2016 (ΦΕΚ 149Α/9.8.2016) η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό επεκτάθηκε  και σε άλλες τεχνολογίες και συγκεκριμένα στις μικρές ανεμογεννήτριες, σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας  (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ενώ με το Ν.4513/2018, ΦΕΚ 9Α /23/1/2018 (που αφορά τις Ενεργειακές Κοινότητες) και την υα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, (ΦΕΚ 759Β/5.3.2019) είναι πλέον δυνατή και η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης σε συνδυασμό  με συστήματα αυτοπαραγωγής

Σημαντικότερο κίνητρο για την ενίσχυση των Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτέλεσε εξαρχής η κατά προτεραιότητα σύνδεσης τους στο δίκτυο, γεγονός που τους έδινε πλεονέκτημα σε σχέση με τις συμβατικές μορφές επενδύσεων στις ΑΠΕ καθώς θα μείωνε το γραφειοκρατικό βάρος και τον απαιτούμενο χρόνο για την αδειοδότηση τους. Ταυτόχρονα όμως, με τον τρόπο αυτό οι Ενεργειακές Κοινότητες έπαιρναν προτεραιότητα σε περιοχές με πεπερασμένο χώρο στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα εκκρεμεί η γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και η έκδοση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΥΑ για  με την τιμολόγηση των εγκαταστάσεων μικρών ανεμογεννητριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να καθυστερούν δεκάδες έργα που βρίσκονται σε καθεστώς προχωρημένης αδειοδοτικής «ωριμότητας» και να ακυρώνονται τα πλεονεκτήματα σε σχέση με την ταχύτητα ολοκλήρωσης τους που προέβλεψε ο νομοθέτης. Αυτή η αναβλητικότητα της κυβέρνησης εγείρει ερωτηματικά τόσο στους πολίτες όσο και τους φορείς που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της ενέργειας μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων ενώ προκαλεί φόβους ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να περιορίσει τα προνόμια τους σε σχέση με την προτεραιότητα τους στην πρόσβαση στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Σκοπεύετε να ολοκληρώσετε το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μικρών ανεμογεννητριών και, αν ναι, πότε σκοπεύετε να εκδώσετε την ΥΑ με την τιμή αναφοράς των διαγωνισμών μέχρι 60 KW;

2. Σκοπεύετε να τροποποιήσετε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων και, αν ναι, σε ποια κατεύθυνση;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Λευτέρης

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Νατάσσα

Δραγασάκης Γιάννης

Ζαχαριάδης Κώστας

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλης

Μάρκου Κώστας

Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Πέρκα Πέτη(Θεοπίστη)

Πούλου Γιώτα

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Τσίπρας Γιώργος

Χρηστίδου Ραλλία


Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί