Έτσι “χάθηκαν” 2,9 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της Creta Farms

Νέα έγγραφα που αποδεικνύουν κακοδιαχείριση επί των ημερών των Αφών Δομαζάκη στην κρητική αλλαντοβιομηχανία Creta Farms, από τα ταμεία της οποίας “χάθηκαν” αρκετά εκατομμύρια ευρώ, έχει στη διάθεσή του το Capital.gr.

Μεταξύ των χρημάτων που “κάηκαν” στα χρόνια που ο έλεγχος της διοίκησης της χειμαζόμενης κρητικής αλλαντοβιομηχανίας ήταν στα χέρια των Αφών Δομαζάκη, είναι και 2,9 εκατ. ευρώ.

Από έγγραφο του διοικητικού συμβουλίου της Creta Farms προκύπτει πως αυτά τα χρήματα κατέληξαν χωρίς παραστατικά την περίοδο 2014-2018 από τα ταμεία της Creta Farms στους Αφούς Δομαζάκη.

Συγκεκριμένα από τον έλεγχο που έγινε τους προηγούμενους μήνες στην εταιρεία βρέθηκε ότι κατά την περίοδο 2014-2018 οι κ.κ. Δομαζάκις Εμμανουήλ και Δομαζάκης Κωνσταντίνος έλαβαν για απολήξεις μετόχων τα ποσά των 1,338.449 ευρώ και 1.563.095 ευρώ αντίστοιχα κατά παράβαση της εταιρικής νομοθεσίας, όπως αναφέρεται και σε σχετικό έγγραφο του διοικητικού συμβουλίου της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας

Για τον λόγο αυτό το διοικητικό συμβούλιο της Creta Farms στη συνεδρίασή της 4ης Δεκεμβρίου του 2019 έκρινε ότι τα ανωτέρω ποσά θεωρούνται δάνεια προς τους μετόχους –παλιά μέλη του δ.σ.- τα οποία και θα χαρτοσημανθούν. Επίσης αποφάσισε να εξετάσει το προσεχές διάστημα τις προσήκουσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τις απαιτήσεις αυτές.

Τα “χαμένα” αυτά χρήματα είναι και στη γνώση της Deloitte που διενεργεί τον δικανικό έλεγχο, με την ελεγκτική εταιρεία να έχει αποστείλει, σύμφωνα με Τραπεζικές πηγές, έγγραφο προς την προηγούμενη διοίκηση με το οποίο ζητά την τακτοποίησή του ποσού.

Εξίσου ενδιαφέρον έχει όμως και η σύμβαση αορίστου χρόνου που είχε υπογράψει η εταιρεία, δηλαδή η Creta Farms, με τον βασικό μέτοχο και πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, τον κ. Μ. Δομαζάκι.

Βάσει αυτής της σύμβασης ο τελευταίος, ο οποίος απολύθηκε στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου προσλήφθηκε ως εργαζόμενος στην εταιρεία την 1/7/2018. Η σύμβαση εκείνη, όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Creta Farms, είχε διάρκεια έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Βάσει αυτής της σύμβασης οι συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές του κ. Μ. Δομαζάκι είχαν καθοριστεί στις 10.000 ευρώ οι οποίες από την 1η Ιουλίου του 2018 διπλασιάσθηκαν στις 20.000 ευρώ.

Επίσης στον “εργαζόμενο”, βάσει της σύμβασης που είχε υπογραφεί, προβλεπόταν η χορήγηση επιπλέον των αποδοχών και οι εξής παροχές: ένα τουλάχιστον εταιρικό αυτοκίνητο, epass, τουλάχιστον μια εταιρική πιστωτική κάρτα για έξοδα παραστάσεως αλλά και επιπλέον αμοιβή για εργασία πέραν του εύλογου ωραρίου (δηλαδή υπερωρίες, εργασία Κυριακών, αργιών, κ.λπ.). Αμοιβή για την επίτευξη των ατομικών στόχων οριζόμενη στο 30% των ετήσιων μικτών αποδοχών και ετήσια αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών όπου κατ’ ελάχιστο θα ανέρχεται στο 5%.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι τι θα λάμβανε ο κ. Μ. Δομαζάκις σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης και τι η εταιρεία σε περίπτωση που διαπιστωνόταν ότι ο “εργαζόμενός” της κρινόταν υπαίτιος ή ανυπαίτιος παράβασης των υποχρεώσεών του.

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που η σύμβαση καταγγελλόταν οποτεδήποτε πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2021, οπότε και έληγε, με ή χωρίς προειδοποίηση τότε ο εργοδότης, δηλαδή η Creta Farms θα έπρεπε να καταβάλει στον εργαζόμενο, δηλαδή στον κ. Μ. Δομαζάκι, ως έκτακτη αμοιβή ποσό ίσο με το ποσό 24 συνολικών μικτών μηνιαίων αποδοχών. Δηλαδή 480.000 ευρώ, πλέον της νόμιμης αποζημίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όπως αναφέρεται στη σύμβαση, “το δε ποσό αυτό κρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως εύλογο και δίκαιο”.

Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση υπαίτιας ή ανυπαίτιας παραβίασης των υποχρεώσεων του κ. Μ. Δομαζάκι ο τελευταίος θα έπρεπε να καταβάλει στην εταιρεία το ποσό των 20.000 ευρώ ως ποινική ρήτρα και αναπόδεκτη αποζημίωση. Όπως αναφέρεται στη σύμβαση η ως άνω ποινική ρήτρα, τα 20.000 ευρώ δηλαδή, ήταν εύλογη λόγω της σπουδαιότητας των προστατευόμενων δικαιωμάτων και συμφερόντων του εργοδότη, καθώς και από τη φύση των καθηκόντων του εργαζομένου ιδίως δε τη πρόσβαση αυτού σε εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες.

Με πιο απλά λόγια οι εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες της Creta Farms αποτιμήθηκαν στα 20.000 ευρώ και η αξία του κ. Μ. Δομαζάκι στα 480.000 ευρώ. Δηλαδή η εταιρεία, βάσει αυτής της σύμβασης, αποτιμούνταν στο 1/24ο της αξίας που είχε ο κ. Μ. Δομαζάκις. Η ουσία είναι πως η συγκεκριμένη σύμβαση δεν πέρασε ποτέ από γενική συνέλευση για να εγκριθεί επιβεβαιώνοντας όσους υποστηρίζουν πως οι πρώην βασικοί μέτοχοι της εταιρείας έκαναν ότι ήθελαν, εις βάρος των μικρομετόχων της εταιρείας.

Της Αλεξάνδρας Γκίτση, capital.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί