Ρύθμιση για την διόρθωση τετραγωνικών μέτρων σε ακίνητα χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α ́) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς του Ο.Τ.Α. Α ́βαθμού, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.
∆ιαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1/1/2020».

Με τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου, σε περίπτωση διασταύρωσης των τ.μ. που δηλώνονταν στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τα δηλωμένα στο Ε9 διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, καθώς επίσης και πρόστιμα με προσαυξήσεις, γεγονός το οποίο δεν υφίσταται μετά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου.
Ως εκ τούτου, καλούνται οι κάτοικοι – δημότες του δήμου Μινώα Πεδιάδας όπως
κάνουν χρήση της παραπάνω ευεργετικής ρύθμισης, η οποία έχει προθεσμία έως την 31η Μαρτίου 2020, με την οποία ουσιαστικά δύναται να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων των ιδιοκτησιών τους με τον ∆ήμο, χωρίς καμία επιβάρυνση.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στο ∆ήμο, σε φωτοαντίγραφα είναι τα εξής:

  1. Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία μας)
  2. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
  3. Το έντυπο Ε9 ((Έντυπο ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων)
  4. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων
    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων
    και Περιουσίας του ∆ήμου στα τηλ. 2891340322 (Αρκαλοχώρι), 2891340130 (Καστέλλι) και 2891340405
    (Θραψανό).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί