ΠΕ Ηρακλείου: Για ποια σκάφη είναι υποχρεωτική η καταχώρηση της αλιευτικής δραστηριότητας

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνεται ότι όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 10μ, που δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μηνιαία δήλωση αλιευτικής παραγωγής, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ).

Προκειμένου οι υπόχρεοι αλιείς να μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΣΠΑ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.alieia.minagric.gr, θα πρέπει προηγουμένως να προβούν σε λήψη κωδικών από το αρμόδιο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ηρακλείου, για την είσοδό τους στο σύστημα.

Η λήψη των κωδικών γίνεται με την προσέλευσή τους στην υπηρεσία και με την επίδειξη σχετικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας και της επαγγελματικής άδειας του αλιευτικού τους σκάφους σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της μηνιαίας δήλωσής παραγωγής θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 12η του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς.

Όσον αφορά στα σκάφη μήκους 10-12μ και εφόσον αυτά δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν έντυπα ημερολόγια αλιείας-δηλώσεις εκφόρτωσης για κάθε ημέρα αλιευτικού ταξιδιού. Αντίγραφο αυτών των έντυπων ημερολογίων αλιείας, θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 48 ωρών από την ημερομηνία εκφόρτωσης, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ηρακλείου, ώστε να γίνει καταχώρηση των στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΣΠΑ. Εναλλακτικά οι αλιείς ιδιοκτήτες σκαφών 10-12μ μπορούν να επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4597/2019 (ΦΕΚ Α΄35), οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θα ανανεώνονται – θεωρούνται στο τέλος της διετίας ισχύος τους, μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες τους έχουν ανταποκριθεί στην ανωτέρω υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας.

Για την αλιευτική περίοδο 2018-2019, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αναδρομική καταχώρηση της μηνιαίας αλιευτικής δραστηριότητας, όσον αφορά τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους κάτω των 10μ, μέχρι 15/3/2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών αλιείας των σκαφών αυτών, από τις επιτόπιες Λιμενικές Αρχές, όχι αργότερα από τις 10/4/2020, ημερομηνία μέχρι την οποία θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ, όλες οι επαγγελματικές άδειες αλιείας σκαφών, που κανονικά έληγαν στις 31/12/2019, βάση του άρθρου 52 παράγραφος 2 του Ν. 4647/2019 (Φ.Ε.Κ. 204Α/16-12-2019). 

Με την παραπάνω νομική διάταξη, αναστέλλεται μέχρι 30/9/2021, η απαίτηση καταχώρησης της αλιευτικής δραστηριότητας, για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών αλιείας, των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους από 10 μέτρα και πάνω. Οι ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της κατηγορίας αυτής, που κανονικά έληγαν στις 31/12/2019, μπορούν να γίνουν από τις επιτόπιες Λιμενικές Αρχές, το αργότερο μέχρι τις 10/4/2020. 

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα επιτόπια Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων (στην υπηρεσία μας, για τους αλιείς της Π.Ε. Ηρακλείου).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί