Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας και Πολυτεχνείου Κρήτης

Για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης για εγκαταστάσεις SEVESO στη Περιφέρεια Κρήτης»

Η Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της πολιτικής,  ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με προϋπολογισμό 248.000 ευρώ,  για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ανάπτυξης πλατφόρμας διαχείρισης τεχνολογικών κινδύνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»,  με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης / Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας και Βιομηχανικής Ασφάλειας, διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ειδικών Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. που αφορούν στις παρακάτω εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας SEVESO: 

1. «ΑΔΑΜΑΣ ΠΥΡ ΙΚΕ»  του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου, 

2. «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.» στη θέση «Λινοπεράματα», Δήμος Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου,

3. «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.» του Δήμου Χανίων, θέση Αγ. Κυριακή Ακρωτηρίου, Π.Ε. Χανίων, 

4. «ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ» στη θέση «Λινοπεράματα», Δήμος Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου,

5. «ΑΗΣ ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑΣ» στη θέση «Ξυλοκαμάρα», Δήμος Χανίων, Π.Ε. Χανίων,

6. «ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ» στη θέση «Αθερινόλακκος», Δήμος Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου.

Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ως βάση δεδομένων των προβλέψεων των ΣΑΤΑΜΕ, με ακριβή γεωγραφική αποτύπωση των περιοχών μελέτης, των κρίσιμων μονάδων και υποδομών, των επιμέρους περιβαλλοντικών χρήσεων και αποδεκτών (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), με απεικόνιση των δυσμενέστερων σεναρίων σε ηλεκτρονικά υπόβαθρα χαρτών σε σύστημα GIS (ΕΓΣΑ ’87).


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί