Επί τάπητος η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου ROAD CSR

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε την 7η Τεχνική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices – «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές».

Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν επιπλέον έξι (6) εταίροι με συντονίστρια την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου (Κύπρος). Σους εταίρους περιλαμβάνονται το Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Extremadura (Ισπανία), το NTNU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία), το E-institute (Σλοβενία), η Αναπτυξιακή Νότιας Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Τσεχία), η Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων του Βένετο (Ιταλία). Στην Περιφέρεια Κρήτης, το έργο υλοποιείται από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Στην τεχνική συνάντηση του έργου, που έγινε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του και παρουσιάστηκαν τα επτά Σχέδια Δράσης των εταίρων με στόχο την ενεργοποίηση των επιχειρηματιών ώστε να εφαρμόσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ως μια «ολιστική προσέγγιση στη διοίκηση των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές». Επίσης παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τη Νορβηγία καθώς  και το πιλοτικό έργο που προετοιμάζει η Περιφέρεια Κρήτης, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής καλών πρακτικών με την Ισπανία, με θέμα «Mentoring για Κοινωνικά Υπεύθυνες Κρητικές Επιχειρήσεις». 

Περισσότερες πληροφορίες από την Oμάδα Έργου: Κατερίνα Βλασάκη (avlasaki@crete.gov.gr), Κατερίνα Ρουσάκη (krousaki@crete.gov.gr), Χρήστος Μπίλιος (cbilios@crete.gov.gr) και τους ιστοτόπους, του έργου: https://www.interregeurope.eu/road-csr/ και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr/.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί