Το κόλπο συνεχίζεται στο δήμο Χερσονήσου: Παράνομες… προφορικές αναθέσεις χιλιάδων ευρώ!

Μια ακόμα υπόθεση με παράνομη ανάθεση από την προηγούμενη δημοτική αρχή της Χερσονήσου, την οποία όμως καλύπτει απόλυτα και η νέα διοίκηση του δήμου, φέρνει στο φως πολίτης, κάνοντας ένα απολύτως τεκμηριωμένο ρεπορτάζ, το οποίο έστειλε στο Candiadoc. Η υπόθεση είναι σε συνέχεια των αποκαλύψεων που κάναμε στο Candiadoc

Να θυμίσουμε πώς στηνόταν το κόλπο: Πρόκειται για αναθέσεις με προφορικές εντολές ενός και μόνο προσώπου (αντιδημάρχου), χωρίς καμιά απόφαση συλλογικού και αρμόδιου οργάνου, χωρίς κανείς αρμόδιος να παραλαμβάνει, να ελέγχει και να βεβαιώνει την παραλαβή! Οι αδιαφανείς και παράνομες διαδικασίες έχουν ακυρωθεί κατά καιρούς από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Αποκεντρωμένη) καθώς δεν στηρίζονται σε καμιά διάταξη του νόμου. Αλλά εδώ ξεκινάει το «μεγάλο κόλπο», καθώς παράγοντας της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ο ίδιος αντιδήμαρχος που ανέθετε προφοριά (!), υπέγραφε τα τιμολόγια και την εκτέλεση του έργου ή των εργασιών, με αποτέλεσμα, με αυτές τις υπογραφές, ο προμηθευτής ή ο ανάδοχος, να προσφεύγει στα δικαστήρια και να επικαλείται την έγκρισή τους για να εισπράξει τα χρήματα που διεκδικεί. Σε άλλες περιπτώσεις, πριν τα δικαστήρια, ο δήμος οδηγείται σε συμβιβασμό και με αποφάσεις της πλειοψηφίας, πληρώνει τις απευθείας αναθέσεις και δαπάνες που έχουν κριθεί παράνομες από την Αποκεντρωμένη.

Να σημειώσουμε ότι μόνο ο επικεφαλής της “Δύναμης Δημιουργίας”, Μανόλης Διαμαντάκης καταψήφισε στην Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση να πληρώσει μια ακόμα παράνομη δαπάνη ο δήμος.

Όπως αναφέρεται στα πρακτικά, “δήλωσε ότι θα ψηφίσει αρνητικά στην πρόταση της Νομικής Υπηρεσίας να μη ασκηθεί έφεση διότι, παρά το γεγονός ότι η μελέτη έπρεπε να γίνει, παρά το γεγονός ότι η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας είναι βάσιμη περί μη ευόδωσης της έφεσης, εντούτοις όμως η υπερψήφιση της πρότασης σημαίνει αποδοχή παράτυπων ενεργειών και αναθέσεων χωρίς καμία απόφαση οργάνων και υπηρεσιών, αναθέσεων που θα μπορούσα να είχαν γίνει με τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες”.

Διαβάστε τα όσα μάς αναφέρει ο πολίτης για τη νέα υπόθεση

Θυμάστε τη βιομηχανία των, ας τις πούμε «παράτυπες» και πέραν κάθε λογικής και χρηστής διοίκησης, αναθέσεων στο Δήμο Χερσονήσου πριν ένα χρόνο; Θυμάστε την καταιγίδα αποκαλύψεων το Φθινόπωρο του 2018; Τότε που σχεδόν καθημερινά αποκαλυπτόταν και μια νέα περίπτωση; Και εσείς είχατε ασχοληθεί πολλές πολλές φορές. 

Να σας θυμίσω πως γινόταν το καταπληκτικό κόλπο, όπως και εσείς περιγράφεται πολύ γλαφυρά σε ένα δημοσίευμά σας με τίτλο «Δήμος Χερσονήσου: Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τις παράνομες δαπάνες εκατοντάδων χιλιάδων € (έγγραφα)» .

Όλες οι αναθέσεις αυτές, γινόταν «με προφορικές εντολές ενός και μόνο προσώπου, χωρίς καμιά απόφαση συλλογικού και αρμόδιου οργάνου, χωρίς κανείς αρμόδιος να παραλαμβάνει, να ελέγχει και να βεβαιώνει την παραλαβή!». Μόνο ένας άνθρωπος τα έκανε όλα, με μαεστρία μεθοδευμένα. Στη συνέχεια, ο δαιμόνιος αυτός «παράγοντας της δημοτικής αρχής υπογράφει τα τιμολόγια και την εκτέλεση του έργου ή των εργασιών, με αποτέλεσμα, με αυτές τις υπογραφές, ο προμηθευτής ή ο ανάδοχος, να προσφεύγει στα δικαστήρια και να επικαλείται την έγκρισή τους για να εισπράξει τα χρήματα που διεκδικεί». Ο προμηθευτής καταφεύγει στα δικαστήρια, με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, όπως θα κατέφευγε και εναντίον ενός ιδιώτη ο οποίος αρνείται να τον πληρώσει, και φυσικά ο δικαστής αποφαίνεται ότι ο προμηθευτής πρέπει να πληρωθεί. Στη συνέχεια ο Δήμος, μέσω της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίζει να μην κάνει προσφυγή εναντίον της δικαστικής απόφασης, άρα ο προμηθευτής πληρώνεται όμορφα και καλά, εισπράττοντας όποιο ποσό συμφώνησε με τον δαιμόνιο αυτόν ισόβιο  παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με αυτό τον τρόπο λειτουργούσε ο μέχρι πρόσφατα Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και Άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτική η οποία επανειλημμένα είχε καταδικαστεί από όλες τις τότε δημοτικές παρατάξεις. 

Και σήμερα έρχεται δυστυχώς, δυστυχέστατα, η νέα Δημοτική Αρχή Χερσονήσου με δήμαρχο τον κ. Γιάννη Σέγκο και επιβραβεύει τον προηγούμενο αντιδήμαρχο, τον δαιμόνιο αυτόν ισόβιο δημοτικό παράγοντα. Επιβραβεύει και δικαιώνει μονοκοντυλιά όλες του τις ενέργειες.  Δεν το πιστεύετε; Διαβάστε την πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, την 263 του 2019 με ΑΔΑ Ψ498ΩΗΜ-ΤΞΗ.

Όπως διαβάζομε στην απόφαση, τρείς ιδιώτες μηχανικοί «συμφώνησαν προφορικά με το Δήμο Χερσονήσου δια του τότε αντιδημάρχου τεχνικών έργων και άρδευσης κ. Μεραμβελιωτάκη Γεωργίου, την εκπόνηση μελετών» για την κατεδάφιση μιας παλαιάς οικοδομής και τη μελέτη  ανέγερσης νέας καθώς επίσης και την ανάπλαση ενός δρόμου μπροστά από την οικοδομή, με συνολικό ποσό αμοιβής 47.120 ευρώ. Οι μελετητες παρέδωσαν ψηφιακό αρχείο στον Αντιδήμαρχο και εξέδωσαν τιμολόγια για να πληρωθούν, όμως τους είπαν ότι δεν μπορούν να πληρωθούν «για διαδικαστικούς λόγους», οπότε και αυτοί προσέφυγαν στην δικαιοσύνη. Όπως περιγράφεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρχή σελίδας 4), η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δηλώνει ότι «δεν υπήρξε καμία διαδικασία ανάθεσης. (…) Από τα αρχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών δεν προκύπτουν τιμολόγια, πρακτικά παραλαβής, ούτε κάποιο άλλο σχετικό έγγραφο» ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δηλώνει για μεν την ανέγερση του κτηρίου ότι παρέλαβε ηλεκτρονικό αρχείο από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης ότι «την μελέτη αυτή την επεξεργάστηκαν οι μηχανικοί του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου» ώστε να την χρησιμοποιήσουν όπου ήταν απαραίτητο. Για την μελέτη ανάπλασης του δρόμου, όπως είχε συμφωνηθεί, η υπηρεσία του δήμου βεβαιώνει ότι «ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η εν λόγω μελέτη». 

Όμως, σύμφωνα με την απόφαση 263, προσκομίστηκε «βεβαίωση  του τότε Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Άρδευσης Δήμου Χερσονήσου κ. Μεραμβελιωτάκη Γεωργίου (σε ορθή επανάληψη) προς τη μελετητική ομάδα» καθώς και «φωτοαντίγραφα των επίδικων τιμολογίων εκδόσεως των εναγόντων, τα οποία (φωτοαντίγραφα) μας εγχειρίστηκαν από το Γραφείο του ως άνω Αντιδημάρχου». Δηλαδή, ο δαιμόνιος, έξυπνος και αποδοτικός αντιδήμαρχος για άλλη μια φορά παρελάμβανε μελέτες και έκδιδε βεβαιώσεις (αντί της Τεχνικής Υπηρεσίας) καθώς επίσης παρελάμβανε και κρατούσε στο γραφείο του τιμολόγια (αντί της Οικονομικής υπηρεσίας). 

Με αυτά τα πειστήρια ο δικαστής έκρινε και αποφάσισε ότι ο Δήμος Χερσονήσου πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό των 47.120 ευρώ συν τόκους 6% συν τα δικαστικά έξοδα. Σε συνεδρίασή τα στις 21 του Οκτώβρη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου έλαβε απόφαση να μην ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, αλλά να πληρώσει χωρίς δεύτερη συζήτηση όλο το ποσό. 

Και εδώ γεννούνται πάρα πολλά ερωτήματα:

Ο πρώην Αντιδήμαρχος προφανώς δρούσε με παράνομο και εντελώς αδιαφανή τρόπο, με τρόπο που μόνο αυτός γνώριζε. Το σύστημα διακυβέρνησης του δήμου που αυτός είχε εγκαταστήσει και λειτουργήσει το 2019 περιελάβανε και κοστολογήσεις τύπου ανατολίτικου παζαριού (ο αντιδήμαρχος τους έλεγε «κόψτε – κόψτε», αναφέρεται στην απόφαση, αρχή σελίδας 7). Και ενώ όλα αυτά καταδικάστηκαν από όλους με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο (ακόμη και ο πρώην δήμαρχος παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργούσαν με τον καλύτερο τρόπο), ενώ η προηγούμενη δημοτική αρχή καταψηφίστηκε από τους δημότες και για αυτόν τον τρόπο διοίκησης, έρχεται σήμερα η νέα δημοτική αρχή και τους επιβραβεύει. Αντί να διερευνήσει τι έγινε στο παρελθόν και να στείλει στη δικαιοσύνη όλες αυτές τις περιπτώσεις όπως έλεγε προεκλογικά, ψηφίζει να μην ασκήσει έφεση για τα δικαστήρια που γίνονται. Η Οικονομική Επιτροπή, με πρόεδρο τον δήμαρχο κ. Σέγκο Ιωάννη και μέλη τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χειρακάκη Γεώργιο και δύο βασικούς της αντιδημάρχους, τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ανυφαντάκη Εμμανουήλ και τον αντιδήμαρχο Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού κ. Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ, συνεπικουρούμενους από τα μέλη της Αντιπολίτευσης ψηφίζουν να πληρώσουν όσα χρήματα οι μελετητές ζητούν, όσα χρήματα ο πανούργος αντιδήμαρχος ισχυρίζεται ότι συμφώνησε με τον «κόψτε – κόψτε» τρόπο τιμολόγησης μελετών. Δηλαδή, ο σκληρός πυρήνας της σημερινής δημοτικής αρχής, οι βασικοί εκφραστές της σημερινής διοίκησης του δήμου, αποδέχονται και επικροτούν τα πεπραγμένα του πρώην αντιδημάρχου και πληρώνουν αδιαμαρτύρητα όποια ποσά αυτός λέει, προφανώς από το ταμείο του Δήμου. Από λεφτά που οι δημότες πληρώνουν από το υστέρημά τους.  

Η Τεχνική Υπηρεσία τους λέει ότι αν προκηρυσσόταν οι μελέτες αυτές θα στοίχιζαν 36,000 ευρώ. (προϋπολογισμός 92,000 ευρώ, η έκπτωση 60%, άρα θα πλήρωναν περίπου 36,000 ευρώ). Και όμως αυτοί αποφασίζουν να πληρώσουν 47,000 ευρώ. Γιατί άραγε; Που τα βρίσκουν αυτά τα λεφτά; Δεν σκέφτονται ότι είναι λεφτά των δημοτών τους που έχουν υποχρέωση να τα διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο; 

Μια μελέτη, λέει η τεχνική υπηρεσία ότι δεν την έχει πάρει. Αλλά στο τέλος, η νομική υπηρεσία λέει ότι της επιδείχτηκε. Γιατί άραγε η Οικονομική Επιτροπή δεν ζήτησε από την τεχνική υπηρεσία να την βεβαιώσει και εγγράφως για την ύπαρξη της μελέτης; Όλα με το λόγο τιμής τα κάνουν εκεί στο Δήμο Χερσονήσου

Γιατί η σημερινή Δημοτική Αρχή Χερσονήσου συνεχίζει αυτές τις τακτικές; Τι συμβαίνει άραγε; 

Δείτε σχετικά

Δήμος Χερσονήσου: Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τις παράνομες δαπάνες εκατοντάδων χιλιάδων € (έγγραφα)

Ο δήμαρχος Χερσονήσου, οι παράνομες αναθέσεις και οι χαμένες ταμειακές μηχανές!

Εισαγγελέας στο δήμο Χερσονήσου για το «μεγάλο κόλπο» με τη βιομηχανία παράνομων αναθέσεων που ξεπερνούν τις 800.000 €

Δήμος Χερσονήσου: Απευθείας αναθέσεις 260.000 ευρώ σε μια μέρα, με απόφαση και υπογραφή ενός αντιδημάρχου! (έγγραφα)

Δήμος Χερσονήσου: Πώς η Οικονομική Επιτροπή, μετά τις αποκαλύψεις, «άδειασε» τον αντιδήμαρχο για τις απευθείας αναθέσεις! (έγγραφο)

Νέα υπόθεση με βιομηχανία απευθείας αναθέσεων του αντιδημάρχου Χερσονήσου- Όλες οι αποφάσεις έχουν κριθεί παράνομες από την Αποκεντρωμένη

Σφοδρή καταγγελία Λουλουδάκη για τον αντιδήμαρχο Χερσονήσου και τις απευθείας αναθέσεις

Καταιγιστικές εξελίξεις στο δήμο Χερσονήσου: Παραιτήσεις μετά τη βιομηχανία παράνομων αποφάσεων!

Βιομηχανία απευθείας αναθέσεων: Παραδέχεται τις παρανομίες, όμως δηλώνει «στόχος», ο αντιδήμαρχος Χερσονήσου!

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί