Συμπόσιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου CRISS

Αποτέλεσμα εικόνας για criss horizon 2020

Στο Ηράκλειο την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο IBIS, θα πραγματοποιηθεί Συμπόσιο με τίτλο: «Acquiring Digital Competence in the classroom. The experience of primary and secondary schools in Europe» προκειμένου να παρουσιαστούν τα σημαντικά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου CRISS μετά από 3 χρόνια συστηματικής εργασίας.

Ο στόχος του προγράμματος CRISS είναι να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό περιβάλλον για την απόκτηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. 

Στο CRISS συμμετέχουν 15 διεθνείς εταίροι (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δημόσιοι Φορείς) από 9 Ευρωπαϊκές χώρες με εμπειρία στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, των ψηφιακών ικανοτήτων, την εκπαιδευτική καινοτομία και μάθηση και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon2020 του μεγαλύτερου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τη σχολική χρονιά 2018- 2019 υλοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή μεγάλης κλίμακας του έργου σε ολόκληρη την Ευρώπη σε περισσότερα από 400 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 40.000 μαθητές και 2.300 εκπαιδευτικούς.

Την Πέμπτη εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη, που συμμετείχαν στην πιλοτική υλοποίηση του έργου, θα παρουσιάσουν στο Συμπόσιο τόσο τη δική τους εμπειρία όσο και των μαθητών τους, καθώς και βέλτιστες πρακτικές. Στόχος του Συμποσίου είναι να προκύψει μεταξύ των συμμετεχόντων μια εποικοδομητική συζήτηση για το μέλλον της απόκτησης της ψηφιακής δεξιότητας μέσα στο σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://www.crissh2020.eu/criss-symposium/#programme

Αποτέλεσμα εικόνας για criss horizon 2020

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί