Σε νέο Ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+ το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Την συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου σε ένα νέο Ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο “Digital Marketing at Secondary Schools (DIMAS)”, ανακοινώνει το σχολείο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Στην νέα σχολική χρονιά 2019-2020 το σχολείο μας συμμετέχει σε ένα νέο Ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+ το Digital Marketing at Secondary Schools (DIMAS). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν σχολεία από την Ισπανία, Σουηδία, Κρήτη (2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου και Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου), η Περιφερειακή Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου EUC, και συντονιστής είναι η MYDOCUMENTA στην Βαρκελώνη. 

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι: «Η απόκτηση νέων επιχειρηματικών ικανοτήτων με την εισαγωγή δεξιοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

Επιμέρους στόχοι είναι:

  • Η παραγωγή μιας λεπτομερούς και πιλοτικής «διδακτέας» ύλης για το ψηφιακό μάρκετινγκ με νέους ψηφιακούς μηχανιμούς αξιολογησης που θα απευθύνεται σε καθηγητές και μαθητές.
  • Η υποστήριξη των καθηγητών στην δημιουργία μιας συνεργατικής και καινοτό-

μου μεθοδολογίας με την χρήση ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου (e-potfolio).

  • H υποκίνηση των μαθητών μέσω πρακτικής μάθησης επίλυσης προβλημά-

των, βασισμένης σε σενάρια πραγματικής ζωής.

  • Η προώθηση της επιχειρηματικότητας  και γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του σχολείου και της αγοράς εργασίας. 

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί