Γενική Συνέλευση του «Συλλόγου Ανακουφιστικής Φροντίδας Ζαχαρίας Κ. Μπαντουβάς Cretan Palliative Care»

Καλούνται τα μέλη του συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ» CRETAN PALLIATIVE CARE σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου, στις 13 Νοεμβρίου 2019  και ώρα 7.30 μ.μ., όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που ορίζονται ως θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15-11-2019 στο ίδιο μέρος και στην ίδια ώρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή εφορευτικής Επιτροπής.

 2. Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ.

 3. Έγκριση Απολογισμού.

4. Υποβολή Προϋπολογισμού 2020

5. Απαλλαγή μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη.

 6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών ΔΣ και ελεγκτών.  

 Υπενθυμίζεται ότι:

 1. Σύμφωνα με το άρθρο  7 του καταστατικού, η Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά.  

2. Σύμφωνα με το άρθρο 12 Β1 του καταστατικού για την ύπαρξη της απαρτίας απαιτείται το 1/3 του αριθμού των παρόντων τακτικώς και ταμειακώς εντάξει μελών. Αν  δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε μέρες (15) κατά την οποίαν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) μέρες τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

Όσοι επιθυμούν την εκλογή τους παρακαλούνται να προωθήσουν την υποψηφιότητά τους το αργότερο μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2019 υπ` όψη της Προέδρου  του Σωματείου κ. Ροσβίτας Μπαντουβά , στο φαξ 2810 221 548 ή στο email info@palliativecare.gr 

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί