Το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου αποφασίζει για τα τέλη του 2020

 Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Τετάρτη  30  Οκτωβρίου  2019  και  ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 37 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:                   

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για τον Κ.Α. 35-6692.005 με τίτλο «Προμήθεια φυτών και φύτευση Κ.Χ. πρασίνου» (απόφαση 591/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (απόφαση 594/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηράκλειου έτους 2019 για την πληρωμή δαπάνης σύμφωνα με την υπ. αρ. 1807/2018 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (απόφαση 595/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 20-6011.001, 20-6021.001 & 20-6051.001 (απόφαση 611/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 για την εγγραφή νέου κωδικού με Κ.Α. 30-6117.017 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για γεωτεχνικά –γεωλογικά θέματα» (απόφαση 614/2019 Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη).
 6. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2019 και ενίσχυση του  Κ.Α. 40-7413.028  με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλόλητας, συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης & αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος πολεοδομικής  ενότητας «Καμίνια» ΑΔΣ: (706/05, 777/06), (130/10-Σ) (Α.Δ.Σ. 226/11-Σ)   – (απόφαση 615/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2019 και ενίσχυση του  Κ.Α. 40-7413.019  με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της  πολεοδομικής ενότητας «Αγ. Ειρήνης – Κορακοβούνι – Μαραθίτης» ΑΔΣ : (981/08)  (130/10-Σ) (ΑΔΣ 226/11-Σ)  (απόφαση 616/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 8. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2019 (απόφαση 629/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 9. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2019 (απόφαση 631/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 10. Μεταβολή διαχειριστών – υπευθύνων κίνησης λογαριασμών στους τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, κατόπιν αιτήματος της Εθνικής Τράπεζας.
 11. Ορισμός υπόλογου και υπευθύνου λογαριασμού για τα έργα ΠΔΕ.
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
 13. «Έγκριση υποβολής πρότασης για την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων και των νεωρίων στο πρόγραμμα Φιλόδημος»
 14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου στην Υποβολή Πρότασης Έργου στην 4 πρόσκληση του προγράμματος ihterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με τίτλο «Cooperative Intelligent education & electromobility Zero Energy Buildings» και ακρωνύμιο έργου «C-IZEBs».
 15. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση υπ. αρ. ΕΤΠΑ-44 ΑΠ.3668/02.08.2019 του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ.
 16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου στη δράση 9ii.4 «Ενίσχυση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών στην Περιφέρεια Κρήτης», του Α.Π. 5 «Προώθηση Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Ε.Π Κρήτη 2014-2020.
 17. Α. Μετονομασία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) Δήμου Ηρακλείου (όπως προβλεπόταν από το Ν.3852/2010, άρθρο 78)  σε Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.)Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με το Ν.4555/2018 και το άρθρο 79.  Β. Αντικατάσταση στον κανονισμό λειτουργίας, όλων των σημείων από Σ.Ε.Μ. σε Σ.Ε.Μ.Π.,  Γ. Τροποποίηση & προσαρμογή των άρθρων 1,2,3,4,6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Ε.Μ., σύμφωνα με το ν. 4555/2018και το άρθρο 79.
 18. Αλλαγή ημερομηνίας για την τελετή απονομής του βραβείου Ηθικής Τάξεως , έτους 2019.
 19. Τροποποίηση  και συμπλήρωση της με αριθμό 72/28-02-2011 ΑΔΣ (ΦΕΚ 1336/16.06.2011) συστατικής πράξης των δύο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»  και συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων τους.
 20. Οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Αγ. Αλεξάνδρου έναντι των οδών Λαουμτζή και Εμμ. Σεκέρη (Απόφαση 95/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 21. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας περιμετρικά μπροστά από το 19ο Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Ερυθραίας –περιοχή Άγιος Ιωάννης Μεσαμπελιές (απόφαση 99/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 22. Τοπική κανονιστική απόφαση για την διαμόρφωση , οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων προσωρινής στάσης και στάθμευσης σε σημεία της Πόλης (απόφαση 100/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 23. Μονοδρόμηση της οδού Καλογνώμονος –της οδού Σγουρομαλλίνης –δημιουργία διαβάσεων πεζών στη συμβολή των οδών Μαγγανάριδων, Γ. Παπανδρέου, Ανδρ. Παπανδρέου, Ερωφίλης και Ραυτοπούλου στο Δήμο Ηρακλείου. (απόφαση 101/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 24. Υποχρεωτική  διακοπή της πορείας οχημάτων (Ρ-2 STOP) σε κάθετες οδούς στη Μικράς Ασίας συνοικισμό Αγίου Νεκταρίου (απόφαση 102/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 25.  Απαγόρευση εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ και υποχρεωτική διακοπή  πορείας (STOP) επί της οδού Τυδέα εκτός οικισμού Γουρνών (απόφαση  103/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 26. Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων επί της οδού Παρασκευοπούλου   (απόφαση  104/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 27. Τοποθέτηση ορειοδεκτών  στην συμβολή των Λασαίας και Αττάλου περιοχή Νέο Στάδιο (απόφαση  105/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 28.  Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας περιμετρικά και μπροστά από το 37ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Φοίνικος – Περιοχή Μασταμπάς (απόφαση 106/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 29. Μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας εντός της πόλης Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου Κρήτης  (απόφαση  107/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 30. Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών στις συμβολές των οδών Αναγεννήσεως, Διδούς, Μπαλαλή με την οδό Ηροδότου περιοχή Νέα Αλικαρνασσός (απόφαση  108/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 31.  Δημιουργία νέων διαβάσεων  πεζών στις συμβολές των οδών Καλαμά, Μονής Γωνιάς και Λεωνίδου με την οδό Ιτάνου (απόφαση  110/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 32. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ζουδιανού Νικολάου  στο Δ. Διαμέρισμα Δαφνών (απόφαση 111/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 33. Μονοδρόμηση της οδού Μελίσσης στον οικισμό Αθανάτων και καθορισμός του ορίου ταχύτητας σε οδούς εντός του οικισμού (απόφαση 112/2019 σε ορθή επανάληψη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 34. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς 1821 –Έβανς  και ενός τμήματος της Λ. Καλοκαιρινού (απόφαση  113/2019  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 35. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Διαμορφώσεις κατασκευές –συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους -3ο  υποέργο -62 Μαρτύρων (απόφαση  114/2019  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 36. Παραχώρηση χρήσης ακινήτων Ελληνικού Δημοσίου.
 37. Καθορισμός συντελεστών δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2020 (απόφαση 592/2019 Οικονομικής Επιτροπής ).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί