Υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+ από το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων Erasmus+ διετούς διάρκειας (2019-2021). Αναλυτικά η ανακοίνωση του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου:

” Το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων Erasmus+ διετούς διάρκειας (2019-2021).

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά σε δράση ΚΑ1 (Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) και έχει τίτλο «Ένα Σχολείο για Όλους» (Sch4All). Περιλαμβάνει παρακολούθηση τεσσάρων σεμιναρίων σε τρεις διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Ισπανία, Ιταλία, Τσεχία),  στα οποία θα συμμετάσχουν έξι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Το Σχέδιο «Ένα Σχολείο για Όλους» έχει στόχο να βάλει στο επίκεντρο της σχολικής πραγματικότητας τις αρχές της συμπερίληψης, προάγοντας τις ίσες ευκαιρίες για όλους, τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της συνεργασίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος, επιδιώκοντας τη διατήρηση θετικού σχολικού κλίματος, τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά σε δράση ΚΑ229 (Σύμπραξη μεταξύ σχολείων) και έχει τίτλο «Europe takes a breath». Περιλαμβάνει δραστηριότητες ανταλλαγών μικρής διάρκειας και έχει περιβαλλοντική κατεύθυνση. Ο βασικός στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας της φύσης και της ορθολογικής εκμετάλλευσής της (με έμφαση στον καθαρό αέρα). Οι μαθητές θα μελετήσουν αρχικά τις απειλές του σύγχρονου πολιτισμού για το περιβάλλον και στη συνέχεια θα προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης τους. Θα αποκτήσουν γνώσεις σε περιβαλλοντικά θέματα και θα βελτιώσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Η σύμπραξη αφορά σε ένα σχολείο από την Πολωνία ως συντονιστή, και συνεργαζόμενα σχολεία από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Βόρεια Μακεδονία  (Σκόπια)  και φυσικά το σχολείο μας. Σε κάθε σχολείο ορίζεται μια ομάδα εργασίας από καθηγητές και μαθητές. Η ομάδα αυτή θα προγραμματίζει και θα υλοποιεί τις προγραμματισμένες δράσεις και τις επισκέψεις στα υπόλοιπα τέσσερα συνεργαζόμενα σχολεία. Οι επισκέψεις στα συνεργαζόμενα σχολεία θα αφορούν τέσσερις μαθητές της ομάδας εργασίας (διαφορετικούς κάθε φορά), συνοδεία καθηγητών και θα διαρκούν πέντε ημέρες. Σε κάθε χώρα οι καθηγητές και οι μαθητές θα ακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα και θα επισκέπτονται φορείς και ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος.

Το σχολείο μας θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις δραστηριότητες που αφορούν στα παραπάνω προγράμματα, ώστε να συντελείται η διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.”

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί