Καταγγέλλουν αντιδήμαρχο της Χερσονήσου για χυδαία εξύβριση δημοτικού αστυνομικού!

Σε καταγγελία κατά του αντιδημάρχου Χερσονήσου Δημήτρη Μπάτση ότι εξύβρισε χυδαία δημοτικό αστυνομικό γιατί στάθμευσε το υπηρεσιακό όχημα, σε θέσεις στάθμευσης για… υπηρεσιακά οχήματα, προχωρά ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου.

Στον συγκεκριμένο δήμο και στο παρελθόν έχει σημειωθεί ανάλογο περιστατικό, με εξύβριση και χειροδικία σε βάρος εργαζομένου από παράγοντα προηγούμενης δημοτικής αρχής.

Διαβάστε την καταγγελία

∆υστυχώς για άλλη µια φορά φαίνεται ότι κά̟ποια στελέχη νεοεκλεγµένων δηµοτικών αρχών δείχνουν να έχουν µ̟περδέψει την ε̟παγγελµατική και ̟προσω̟πική τους στάση ζωής, µε το νέο ρόλο ̟που τους έδωσαν οι δηµότες µε την ψήφο τους , στις ̟πρόσφατες δηµοτικές εκλογές.
Ο λόγος για τον Αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας ∆ήµου Χερσονήσου κο Μ̟πάτση ∆ηµήτριο ο ο̟ποίος εξύβρισε χυδαία συνάδελφο δηµοτικό αστυνοµικό.
Ο συνάδελφος στάθµευσε, ̟προσωρινά, το υ̟πηρεσιακό του αυτοκίνητο σε θέση στάθµευσης για υ̟πηρεσιακά οχήµατα έξω α̟πό το δηµαρχείο Χερσονήσου και εισήλθε εντός του, για διεκ̟περαίωση υ̟ηρεσιακής υ̟όθεσης.
Οι συγκεκριµένες θέσεις στάθµευσης , αν και για υ̟πηρεσιακά οχήµατα , χρησιµο̟ποιούνται κυρίως α̟πό το ∆ήµαρχο και τους Αντιδηµάρχους.
Το «λάθος» του συναδέλφου είναι ότι τόλµησε να σταθµεύσει ̟προσωρινά εκεί το υ̟πηρεσιακό του όχηµα!!!
Έξαλλος ο κος Μ̟πάτσης εξήλθε α̟πό το γραφείο του και ε̟πιτέθηκε µε α̟παράδεκτες εκφράσεις ̟πεζοδροµίου στο συνάδελφο , ̟που δεν θα ̟περίµενε κανείς να ακούσει α̟πό κά̟οιον ̟που τόσο η θέση, όσο και η ιδιότητα του ( Ιατρός), κάνει αυτή τη συµ̟περιφορά ακόµα ̟πιο κατακριτέα.
∆εν γνωρίζουµε ̟ως συµ̟περιφέρεται στο χώρο εργασίας του στον ιδιωτικό τοµέα ό̟που ̟παρέχει τις υ̟πηρεσίες του ή στον ̟προσω̟πικό του βίο ό̟που έχει ̟προφανώς το ελεύθερο να εκφράζεται ό̟πως θέλει. Πρέ̟πει όµως να καταλάβει ότι το αξίωµα ̟που του ανέθεσαν οι συνδηµότες του, ψηφίζοντας τον είναι τιµητικό. Η Αντιδηµαρχία είναι ένας θεσµός της το̟πικής αυτοδιοίκησης . Με τέτοια συµ̟περιφορά δεν ̟πρόσβαλε µόνο το συνάδελφο αλλά και το θεσµό ̟που εκ̟προσω̟πεί!
Πρέ̟πει ε̟πίσης να καταλάβει , όσο είναι νωρίς, ,ότι οι εργαζόµενοι στο δήµο είναι συνεργάτες του και όχι υ̟ποτακτικοί του .Τέτοιες συµ̟περιφορές δεν µ̟ορούν να γίνουν ανεκτές. Με ύβρεις, δεν κερδίζει το σεβασµό κανενός. Το αντίθετο µάλιστα. Ας φροντίσει , αν θέλει να έχει µια ε̟πιτυχηµένη θητεία , να δει τους εργαζόµενους ως συνεργάτες και να καταλάβει ότι ο στόχος είναι κοινός: Η ̟παροχή υψηλής ̟ποιότητας υ̟πηρεσιών ̟προς τους δηµότες, α̟πό τους ο̟ποίους κρινόµαστε όλοι.
Τέλος, περιµένουµε α̟πό τον Αντιδήµαρχο κο Μ̟πάτση να αναγνωρίσει το λάθος του, να το διορθώσει και στο εξής να έχει µια ε̟ποικοδοµητική συνεργασία µε το ̟προσω̟ικό του ∆ήµου.

2 Άποψη για τα “Καταγγέλλουν αντιδήμαρχο της Χερσονήσου για χυδαία εξύβριση δημοτικού αστυνομικού!”

 1. AvatarΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ

  Αισχος για αλλη μια φορα απο του υπευθυνους που δειχνουν με την συμπεριφορα τους ΟΛΟ τους το ειναι ανθρωπου & επιστημονα αλλωστε ΔΕΝ ειναι η 1η φορα αλλα επαναλαμβανομενη… πιθανον πασχουσα που χρηζει περαιτερω Παθολογικης εξετασης! ή ακόμη και Ψυχιατρικης στη σφαιρα του ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ της Χερσοννησου και γυρω ιδιοκτητων κτησης ιατρικου δυναμικου χωρις ιχνος ανθρωπιας.!

 2. AvatarBERRY

  Δε θα κρίνω τον αντιδήμαρχο που έβρισε τον χωροφύλακα. Εγώ σας λέω το εξής: Αν εγώ ή οποιοσδήποτε από εμάς τους πολίτες είχαμε παρκάρει στον συγκεκριμένο αυτό απαγορευμένο χώρο και μας έβλεπε δε θα μας έγραφε, και διακαιολογημένα;
  Δεν είμαστε όλοι οι πολίτες ίσοι; Οι νόμοι δεν είναι για όλους εμάς; Γιατί ο συγκεκριμένος χωροφύλακας θεώρησε τον εαυτό του είναι πέραν του νόμου; Δεν έπρεπε να δώσει το παράδειγμα στους πολίτες, που παρανομούν;
  Προφανώς σαν άντρες αλληλοβρίστηκαν και μετά σαν αμούστακο παλικάρι ο ένας από τους δυο έτρεξε στη μαμά να κάνει παράπονα.
  Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αυτός δεν ήταν που έκανε τον τροχονόμο και μας υποσχέθηκε δουλειά και μόνο δουλειά.

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί