Εγγραφές αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης στο Β’ έτος των ειδικοτήτων του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου ενημερώνει τους απόφοιτους δομών της τεχνικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ,ΤΕΛ, κ.ά) συναφών ειδικοτήτων με τις παρακάτω ότι μπορούν να εγγραφούν/καταταχθούν στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης:

Οι ειδικότητες των οποίων οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα κατάταξης αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αφίσα, καθώς και στους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων στην ενότητα “Κατατάξεις” (πατήστε στο σύνδεσμο πάνω στο όνομα της ειδικότητας για να μεταφερθείτε στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου έως τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου:- Αντίγραφο Πτυχίου βάσει του οποίου θα γίνει η κατάταξη- Αντίγραφο ταυτότητας- Βεβαίωση ΑΜΚΑ-  Αντίγραφο Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ένσημα ΙΚΑ) αν υπάρχει σχετική προϋπηρεσία- Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αν ο υποψήφιος είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος.

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί