Με προβλήματα η πρόσβαση ΑΜΕΑ στη δυτική πλευρά του κτιρίου της περιφέρειας Κρήτης

Την έντονη αντίδραση του συλλόγου Υπαλλήλων της περιφέρειας Κρήτης προκαλεί το γεγονός ότι στο κεντρικό κτίριο της περιφέρειας Κρήτης, ειδικά στο δυτικό τμήμα που προσεγγίζει την περιοχή των έργων στη Δικαιοσύνης, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης με ράμπα ΑΜΕΑ, καθώς υπάρχουν προβλήματα και αστοχίες στη διαμόρφωσή της.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Το Δ. Σ .του Συλλόγου μας εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και δυσαρέσκειά του για τις αστοχίες και τις ελλείψεις στην κατασκευή της ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ, κατά τη διάρκεια των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης και Λ. Καλοκαιρινού» και ειδικότερα στο τμήμα που αφορά τις επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο στο δυτικό τμήμα του κτιρίου που στεγάζεται η Περιφέρεια Κρήτης.

Για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ έχει εκπονηθεί, μέσω της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η, μελέτη σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, καθώς και το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες προδιαγραφές με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κίνδυνο όσοι εργαζόμενοι και πολίτες ΑΜΕΑ επιχειρούν πρόσβαση στο κτίριο. Η αποκατάσταση του θέματος επιβάλλει την άμεση μείωση της κλίσης της υφιστάμενης ράμπας και την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και ειδικών προστατευτικών χειρολισθήρων, όπως ρητά προβλέπεται από την νομοθεσία.

Αν και ο εργοδότης (Περιφέρεια Κρήτης) οφείλει να διασφαλίζει την προσβασιμότητα στους εργαζόμενους ΑΜΕΑ και η αρμόδια υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου) να ελέγχει την πιστή τήρηση της νομοθεσίας στα έργα που υλοποιεί, κανείς δεν έχει ανταποκριθεί στις επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές οχλήσεις μας για την λήψη των προαναφερόμενων, απλών και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, μέτρων. Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας και οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να επιδεικνύουν αμελλητί την δέουσα προσοχή ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους πολίτες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί