Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τα τμήματα Χημείας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για τον Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications».

Το πρόγραμμα τελεί υπό επανίδρυση λόγω κατάργησης του ΤΕΙ Κρήτης και ένταξής του στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Ν. 4610/2019). Η επανίδρυση θα ολοκληρωθεί με την δημοσίευση σε ΦΕΚ και αναμένεται σύντομα και πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς Δίδακτρα.
Τα μαθήματα του προγράμματος θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2019.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Π.Μ.Σ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα
πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.
Τα μαθήματα του Προγράμματος Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στο Ηράκλειο Κρήτης
στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστήμιου Κρήτης και
του ΙΤΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ., στη
διεύθυνση: https://www.mscnano.gr/
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.:
Υπόψιν Ορφανουδάκη Άννα, Τηλ/Φαξ: +30 2810379157 / +30 2810379844
E-mail: mscnano@staff.hmu.gr

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί