Στο «Φιλόδημος Ι» το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 43998/10-6-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση και μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ,εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μινώα Πεδιάδας » στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» .

Η χρηματοδότηση του έργου ποσού 868.000,00 Ευρώ, πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο αφορά στη βελτίωση των ακόλουθων υφιστάμενων αγροτικών οδών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας:

  • Οικισμός Δεματίου – Αγ. Παρασκευή συνολικού μήκους 1.098 μ.,
  • Οικισμός Λαγού-Μονή Καλλέργη συνολικού μήκους 2.186,18 μ.

Το επόμενο διάστημα ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του παραπάνω έργου.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας ευχαριστεί μέσω ανακοίνωσής, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους συνεργάτες του στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση καθώς και τον Δ/ντή του Υπουργού κ. Μαρίνο Ρουσιά για τη συμβολή τους στη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου.

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί