Υποχρεώσεις επενδυτών του Ν.3299/2004 & 3908/2011 που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2019

Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων του Ν.3299/2004 & 3908/2011 που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2019 ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για τη δήλωση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων μέχρι την 31η Ιουλίου 2019, Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν από την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4605/2019, άρθρο 33, παρ.1.

Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων αυτών ή αποστολής ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Μέχρι την παραπάνω προθεσμία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα αιτήματα ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία (Περιφέρεια Κρήτης, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Μάρκου Μουσούρου15, 71201, Ηράκλειο).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2813410145, 2813410174 και email: e.nikolidaki@crete.gov.gr,  n.kalogiannaki@crete.gov.gr.  

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί