Κατατέθηκε η τροπολογία για την παράταση λειτουργίας των ΑΗΣ Κρήτης

Με τροπολογία που κατέθεσε χθες το υπουργείο Ενέργειας προωθείται η παράταση λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών μονάδων στην Κρήτη, με επίκληση του κινδύνου να μείνει το νησί χωρίς ρεύμα μέχρι την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με την Πελοπόννησο και την Αττική.

Δείτε: Παράταση και μετά το 2019 στη λειτουργία των ΑΗΣ Κρήτης της ΔΕΗ- Τροπολογία Σταθάκη στη Βουλή

Με το τρίτο άρθρο της τροπολογίας ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής εγκατεστημένους στη νήσο Κρήτη. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι κατά τη λειτουργία τους, οι ως άνω μονάδες δύνανται να λειτουργούν και μετά την 1.1.2020 με τις οριακές τιμές εκπομπών αερίων ρύπων που προβλέπονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ. Οι παρεκκλίσεις αυτές έχουν σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της νήσου για το χρονικό διάστημα από το έτος 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έτος 2022. Σε κάθε περίπτωση, επενδύσεις σε νέα παραγωγική ισχύ παραμένουν δυνατές στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα, εισάγεται πρόβλεψη για περιβαλλοντικό ισοζύγιο από την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, με σκοπό τη διασφάλιση ισοδύναμου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καθορίσει τα μέτρα του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, τους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης αυτών, τον τρόπο χρηματοδότησης καθώς και τους ειδικότερους όρους και τεχνικής φύσεως ζητήματα σε σχέση με το περιβαλλοντικό ισοδύναμο.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί