ΟΕΒΕΝΗ: Πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Με στόχο να διερευνηθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ, με την υπ. αριθμ. 700/47/18.12.2018 διατύπωση γνώμης προς τον ΟΑΕΔ, έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 1-49 εργαζομένους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

Δικαιούχοι φορείς του προγράμματος είναι οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (ΦΕΕ), οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) και πιο συγκεκριμένα:

  • Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους ΦΕΕ, των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Τα Επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις – μέλη απασχολούν από 1-49 άτομα και δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων ΦΕΕ.
  • Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.
  • Οι Ομοσπονδίες Εργοδοτικών Φορέων.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 40 ώρες περιλαμβάνει μόνο θεωρητικό μέρος και ο αριθμός συμμετεχόντων / πρόγραμμα κυμαίνεται από 15 έως 25 άτομα. Για κάθε συμμετέχοντα προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ο εκπαιδευτικός φορέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 είναι δικαιούχος πάροχος κατάρτισης αλλά και επιλέξιμη δομή υλοποίησης κατάρτισης. Με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ, αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ο εκάστοτε φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών προτίθεται να προσφέρει στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων – μελών του.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων προς αξιολόγηση έχει οριστεί η 24/6/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 24:00, βάσει της με αρ. 2365/34/21.5.2019 απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Όσα από τα σωματεία – μέλη της ΟΕΒΕΝΗ επιθυμούν να υποβάλλουν και να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κρήτης (τηλ. 2810361040, 361080, Δευτέρα έως Πέμπτη 8:30-16:30 & Παρασκευή 8:30-15:30, κος Φραγκιαδουλάκης, κος Σαριδάκης).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί