Διερμηνέα Αραβικών ζητά η Σύμπραξη Χανίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) Διερμηνέα Αραβικών/ Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή, στο πλαίσιο του ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194/00) που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος, σε συνεργασία με την Σύμπραξη  Χανίων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Έχοντας υπόψη την από 23/05/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σύμπραξης Χανίων για την  πρόσληψη προσωπικού,

Ανακοινώνει

την πλήρωση μίας θέσης εργασίας Διερμηνέα Αραβικών/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή, με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  μέχρι τις 31/12/2019, για την υλοποίηση του προγράμματος στα Χανιά.

Έργο του Διερμηνέα είναι η απευθείας επικοινωνία με πρόσφυγες, διευκολύνοντας τη συνεργασία και συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Σύμπραξης Χανίων, οι οποίοι θα τους επισκέπτονται στην προσωρινή τους κατοικία. Ο ρόλος του περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

  • Μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
  • Μεταφέρει τον τρόπο εκφοράς του ομιλητή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
  • Συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τους ωφελουμένους ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι ωφελούμενοι κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
  • Εξηγεί στους ωφελουμένους-ενοίκους των οικημάτων  τους κανόνες συγκατοίκησης, συντήρησης, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες.
  • Διασφαλίζει ότι οι ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται πλήρως τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο πρόσβασής τους στις διάφορες υπηρεσίες του οικήματος.
  • Συνοδεύει τους ενοίκους σε συναντήσεις, υπηρεσίες, ιατρεία και  όπου απαιτείται διερμηνεία.                              

Απαιτούμενα προσόντα

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα
Επάρκεια Διερμηνέα Αραβικών ή Πτυχίο Αραβικού Πανεπιστημίου ήΔιπλή υπηκοότητα (αραβική- ελληνική)ήΠιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αραβικών (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα, θα επιλεγεί υποψήφιος που  έχει ως μητρική γλώσσα τα Αραβικά και συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 20 (άθροισμα) στην προφορική και γραπτή εξέταση
Σ’ όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τους Πιστοποιημένους Διερμηνείς, θα γίνει αξιολόγηση της γνώσης και των δύο γλωσσών.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί