Συνεργασία ΚΕΘΕΑ και υπουργείου Υγείας για την ένταξη απεξαρτημένων ατόμων στην αγορά εργασίας

«Η προσέγγιση μας, απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα της εξάρτησης, είναι ότι χρειάζεται μία ολιστική φροντίδα και ένας σχεδιασμός που θα καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών και υπηρεσιών, από την πρόληψη, την πολιτική της μείωσης της βλάβης, της υποκατάστασης της χρήσης, της απεξάρτησης μέχρι και της πλήρους κοινωνικής επανένταξης» τόνισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά την συνέντευξη τύπου του ΚΕΘΕΑ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Απριλίου στο υπουργείο, για την παρουσίαση του σχεδίου τετραετούς προγράμματος απασχόλησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων 560 ατόμων που έχουν ολοκληρώσει προγράμματα όλων των αναγνωρισμένων φορέων θεραπείας απεξάρτησης.

«Η δυνατότητα μέσω του ΚΕΘΕΑ να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει έμφαση στην ομαλή κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων που έχουν ολοκληρώσει προγράμματα απεξάρτησης και που αναζητούν την ευκαιρία μιας θέσης εργασίας είναι πολύ κρίσιμος όρος, ειδικά σε περίοδο κρίσης και μεγάλης ανεργίας, για την ομαλή επιστροφή τους στην κοινωνική ζωή» σημείωσε ο υπουργός υπογραμμίζοντας ότι πλέον μετά και την ανάληψη της ευθύνης του εθνικού συντονιστή κατά των ναρκωτικών, Χρήστου Κουϊμτσίδη επανασχεδιάζεται μια πιο μακροπρόθεσμη πολιτική για τις εξαρτήσεις με διευρυμένο και πιο ολιστικό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας πέραν των ναρκωτικών, του αλκοόλ και τις λεγόμενες αναδυόμενες εξαρτήσεις όπως είναι το διαδίκτυο και ο τζόγος.

Το νέο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση έχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση και έρχεται να συμπληρώσει την παρέμβαση με τη νομοθέτηση για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς ένταξης που είναι ουσιαστικά μία μορφή κοινωνικής οικονομίας κατά αναλογία των ΚοιΣΠΕ των κοινωνικών Συνεταιρισμών που είχαν θεσμοθετηθεί από τη δεκαετία του 90 για την ψυχική υγεία ανέφερε ο υπουργός τονίζοντας ότι έχουν ένα πολύ καλό μοντέλο λειτουργίας και θετικής παρέμβασης στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα των ανθρώπων με ψυχική νόσο που σιγά-σιγά αποκτούν μεγαλύτερη λειτουργικότητα και επανεντάσσονται στην κοινωνία.

Αντίστοιχο μοντέλο ανέφερε ο υπουργός νομοθετήθηκε πρόσφατα δίνοντας τη δυνατότητα στους εξαρτημένους να έχουν μία προοπτική μέσα από αυτούς τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, μιας ευχερούς πρόσβασης στην αγορά εργασίας και σε δράσεις που έχουν και παραγωγικό, εμπορικό και οικονομικό περιεχόμενο αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζουν και μία μετά θεραπευτική υποστήριξη.

Περιγράφοντας το πρόγραμμα ο διευθυντής του ΚΕΘΕΑ Βασίλης Γκιτάκος σημείωσε ότι βρίσκεται στην καρδιά της θεραπευτικής πρότασης του προγράμματος που δεν είναι άλλη από την κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων ατόμων, τονίζοντας ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι κρίσιμη για την πρόληψη της υποτροπής ενώ θεωρείται και το βασικό κριτήριο στις μελέτες αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε στοιχεία που παρουσιάζουν την επαγγελματική κατάσταση καθώς και το επίπεδο σπουδών και δεξιοτήτων των απεξαρτημένων ατόμων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των στόχων του προγράμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Γκιτάκος, το 50% των απεξαρτημένων όταν εντάσσονται για θεραπεία δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 60%, είναι άνεργοι, το 25% απασχολείται περιστασιακά ενώ μόλις το 18% έχει σταθερή εργασία.

Επιπλέον το ιστορικό χρήσης ουσιών και πιθανότατα και παραβατικότητας συνοδεύεται από κοινωνικό στίγμα που λειτουργεί ως ένα επιπλέον εμπόδιο για την εύρεση εργασίας υπογράμμισε ο κ. Γκιτάκος, τονίζοντας την ανάγκη υποστήριξης ενός ευάλωτου πληθυσμού που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Το πρόγραμμα όπως εξήγησε απευθύνεται σε όσους ολοκληρώνουν την κύρια φάση θεραπείας και βρίσκονται στη φάση επανένταξης ή έχουν αποφοιτήσει έως και πέντε χρόνια πριν από τα προγράμματα όλων των αναγνωρισμένων φορέων από το νόμο θεραπείας.

Το τετραετές πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και δια βίου μάθηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου με προϋπολογισμό 6.340.534 ευρώ και θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του έτους, ίσως και από το Σεπτέμβριο αν ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα ενώ αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 560 άτομα σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καθιστώντας το, το μεγαλύτερο σχέδιο ένταξης στην αγορά εργασίας για απεξαρτημένους που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκιτάκος

Όπως είπε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Συμβουλευτική στην ατομική και κοινωνική επιχειρηματικότητα, θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση συνδυαζόμενη με πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, υποστήριξη της φοίτησης σε μετα-δευτεροβάθμιες σχολές, συστηματική ψυχοκοινωνική παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και δράσεις δημοσιότητας για την άμβλυνση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργος Ιωαννίδης ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια φιλόδοξη παρέμβαση, η οποία για πρώτη φορά ενεργοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία για την προώθηση στην αγορά εργασίας του συνόλου των απεξαρτημένων και σε φάση απεξάρτησης ατόμων. Είναι μεγάλη μας χαρά που καλούμαστε να συμβάλουμε χρηματοδοτώντας το μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο σχέδιο δεν είναι περιοριστικός καθώς θα μπορεί να ενισχυθεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Ο αναπληρωτής γραμματέας του υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός αφού ευχαρίστησε το υπουργείο Οικονομίας για την καθοριστική συνδρομή του στα πεδία παρέμβασης στο σύστημα υγείας όπως για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα και το πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υπογράμμισε τη στήριξη του υπουργείου στους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, συμβάλλοντας στην στελέχωση των δομών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα αλλά και με την σταδιακή υλοποίηση του ΕΣΠΑ που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών των φορέων.

Τέλος ο Εθνικός Συντονιστής κατά των Ναρκωτικών Χρήστος Κουϊμτσίδης χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία τόνισε τη σημασία της παρέμβασης και το γεγονός ότι αφορά όλη την επικράτεια και όλα τα προγράμματα απεξάρτησης.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο υπηρεσιών και συνεργασιών είναι οι βασικές αρχές της επιτροπής συντονισμού ανέφερε, τονίζοντας ότι η κοινωνική επανένταξη μέσα και από την εργασία, είναι ο κοινός στόχος όλων των θεραπευτικών παρεμβάσεων στο χώρο των εξαρτήσεων.

Στο Κόκκινο 105,5

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί