“Επιδίωξη της Ελλάδας είναι να καταστεί ο κύριος στρατηγικός αμυντικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας” είπε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης.