Κλειστά σχολεία και σήμερα στην Κρήτη

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία  του Δήμου Ρεθύμνης, με απόφαση του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Δήμου Ρεθύμνης Γιώργου Γεωργαλή, με σκοπό να αποκατασταθούν οι ζημιές που δημιουργήθηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου κατά την επέλαση της κακοκαιρίας την χθεσινή ημέρα.

Κλειστά με απόφαση του Δημάρχου θα είναι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου καθώς και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση

 

«Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ρεθύμνης

      Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4, εδάφ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …Καλλικράτης», ΦΕΚ 87/7.6.2010 τ.Α΄,

β) Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ.  1.α  του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …Καλλικράτης»,  ΦΕΚ 87/7.6.2010, τ.Α΄,

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ.79/2017, ΦΕΚ Α΄, αρ. φ. 109/1-8-2017,

δ) Το γεγονός  ότι  λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της 25ηςκαι 26ης Φεβρουαρίου:  αα) έχουν αποτεθεί στον προαύλιο χώρο του 5ου Γυμνασίου  Ρεθύμνου και του 4ου Γενικού  Λυκείου Ρεθύμνου φερτά υλικά («Αρσάνειο» , στην επριοχή Σταυρωμένος) και αβ) η επαρχιακή οδός Ρεθύμνης – Σπηλίου παραμένει κλειστή καθώς και άλλοι δρόμοι προσέγγισης του Δημοτικού Σχολείου του Νηπιαγωγείου Αρμένων καθώς και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση και παραμονή των μαθητών καθώς και η αποχώρηση αυτών στα παραπάνω αναγραφόμενα σχολεία, 

ε) Την απόφαση του Δημάρχου Ρεθύμνης υπ΄αρ. πρ.  1659/15-5-2017,  «περί ορισμού του δημοτικού συμβούλου  Γεωργαλή Γεωργίου ως εντεταλμένου συμβούλου και μεταβίβασης σε αυτόν αρμοδιοτήτων σε θέματα Διαχείρισης και Προώθησης των θεμάτων Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Δήμου».

 Αποφασίζουμε

  Για αύριο  ημέρα Τετάρτη 27/2/2019  το κλείσιμο των παρακάτω σχολείων:

α) του 5ου Γυμνασίου  Ρεθύμνου 

β) του  4ου Γενικού  Λυκείου Ρεθύμνου,

γ) του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ρεθύμνης,

δ) του Δημοτικού Σχολείου Αρμένων και

ε) του Νηπιαγωγείου Αρμένων,

για να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου προκειμένου  να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών στο σχολείο καθώς και να αποκατασταθεί η  εν γένει λειτουργία των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων».   

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί