Πώς θα λειτουργήσει η νέα Πολυτεχνική Σχολή στο Ηράκλειο, ως μετεξέλιξη του ΤΕΙ- Τα τμήματα

Τη λειτουργία και τα τμήματα στην νέα Πολυτεχνική Σχολή Κρήτης, μετά την ακαδημαϊκή εξέλιξη του ΤΕΙ, περιγράφουν με κείμενό τους οι καθηγητές:

Φ. Μαυροματάκης, Καθ., Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης,

Κοσμήτορας ΣΤΕΦ

Ε. Κυμάκης, Καθ., Δρ. Πανεπιστημίου Cambridge,

Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Δ. Κατσαπρακάκης, Αν. Καθ., Δρ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Α. Μαλάμος, Καθ., Δρ. Πολυτεχνείου Κρήτης,

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Α. Φουντουλάκης, Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Α. Τσατσάκης, Msc Πανεπιστημίου Κρήτης

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

 

Δείτε επίσης; Δημιουργία τρίτου Πανεπιστημίου στην Κρήτη με την αναβάθμιση του ΤΕΙ Κρήτης

Είναι σαφές ότι το πόρισμα της Επιτροπής για την ακαδημαϊκή εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί μια συμβιβαστική λύση που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της ανάπτυξης ενός συνεχώς εξελισσόμενου Ιδρύματος και της υφιστάμενης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής  με έδρα το Ηράκλειο η οποία θα περιλαμβάνει και τα υφιστάμενα τμήματα της ΣΤΕΦ με νέα προγράμματα σπουδών. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση της εξέλιξης του Ιδρύματος η ένταξή του στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης τεκμηριώνεται στο πόρισμα το οποίο και στηρίζουμε.

Σε σχέση με δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται στα τμήματα της Σχολής και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν, ενημερώνουμε ότι τα προτεινόμενα τμήματα στο πόρισμα και στο μέρος που αφορά στα πενταετή τμήματα Μηχανικών με έδρα το Ηράκλειο είναι υφιστάμενα και δεν προτείνονται ως νέα. Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών λειτουργούν εδώ και 34 χρόνια  (από το 1985) ενώ το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια (από το 1999). Το προσωπικό στα τμήματα αυτά ανέρχεται σε 48 μέλη ΔΕΠ με αρκετά υψηλές επιδόσεις στο ερευνητικό πεδίο και με σημαντική χρηματοδότηση από Εθνικούς και κυρίως Ευρωπαϊκούς πόρους. Μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές υποψήφιων διδακτόρων ενώ στο Ίδρυμα υλοποιούνται και διδακτορικές διατριβές σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ. Στα τμήματα Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα το Ηράκλειο λειτουργούν έξι (6) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δύο από αυτά είναι Διιδρυματικά, ένα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ένα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Είναι γεγονός ότι οι γνωστικές περιοχές των αντικειμένων του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου και της Πληροφορικής είναι τόσο ευρείες που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο να μπορεί ένα τμήμα να καλύψει όλες εκείνες τις ανάγκες που είναι σήμερα απαραίτητες. Αυτό αντικατοπτρίζεται φυσικά και στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, όπου είναι εμφανείς οι διαφοροποιήσεις τους.

Σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου, το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΗΜΜΥ)  με έδρα τα Χανιά προέρχεται από πρόσφατη μετεξέλιξη του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2016 και τα μέλη του δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ηλεκτρονική και τη Μηχανική Υπολογιστών. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στο πρόγραμμα σπουδών, όσο και στα γνωστικά αντικείμενα νέων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη όπου το βάρος δίνεται στην ειδικότητα του μηχανικού υπολογιστών. Μόνο μια θέση στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού πληρώθηκε πρόσφατα μετά την αλλαγή του ονόματος του εν λόγω Τμήματος σε ΗΜΜΥ. Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης προτείνεται να μετεξελιχθεί σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ενεργειακών Μηχανικών, για να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δυο τμημάτων ώστε να αναδεικνύεται η αριστεία του τμήματος στη θεματική ενότητα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το αντικείμενο του Μηχανολόγου, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί σήμερα το μοναδικό αμιγώς τμήμα σε ολόκληρη τη Νότια, Νησιωτική Ελλάδα, που θεραπεύει το επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού στο σύνολό του και με την απαιτούμενη από τις αρχές της Τέχνης και της Επιστήμης εμβάθυνση, με εκτεταμένη και πολύπλευρη συμβολή στην έρευνα και την ανάπτυξη έργων στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα. Πράγματι, το γεωγραφικά πλησιέστερο στην Κρήτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, βρίσκεται σήμερα στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο προβάλλεται να καλύπτει το αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, στην πραγματικότητα, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εστιάζει περισσότερο σε μαθήματα παραγωγικού, διοικητικού και επιχειρησιακού αντικειμένου και λιγότερο σε βασικά αντικείμενα ενός κλασσικού προγράμματος σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο της Πληροφορικής, τα προγράμματα σπουδών των όμορων τμημάτων του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου είναι ενδεικτικά ότι πέραν των βασικών και παγκόσμια κοινών μαθημάτων στα αρχικά εξάμηνα, υπάρχει μια διασπορά εκπαιδευτικών αντικειμένων που απεικονίζει τη σύνθεση των μελών ΔΕΠ του κάθε τμήματος που είναι και αυτή που προσφέρει τις ιδιαιτερότητες του κάθε απόφοιτου. Είκοσι έτη κοινής παρουσίας του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής με τα άλλα υφιστάμενα δεν επηρέασε σε τίποτα την ποιότητα και την εξέλιξη των αποφοίτων κανενός από τα πολύ καλά αυτά τμήματα. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στην Πελοπόννησο υπάρχουν πέντε (5) τμήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα δύο (2) από αυτά στην ίδια Πολυτεχνική Σχολή στην Πάτρα, στην Αθήνα υπάρχουν οκτώ (8) τμήματα και στη Θεσσαλονίκη πέντε (5) τμήματα. Η παρουσία τμημάτων που γειτνιάζουν και σε επίπεδο γνωστικών αντικειμένων δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως πρόβλημα ή ως προσπάθεια να πληγεί ένα ίδρυμα από την παρουσία του άλλου. Απλά είναι σε όλους ξεκάθαρη η ευρύτητα του αντικειμένου και η συμπληρωματικότητα των αποφοίτων. Μάλιστα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προέκυψε εποικοδομητική επιστημονική συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων των ιδρυμάτων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και σε συμφωνία με το πόρισμα της Επιτροπής, η ΣΤΕΦ μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Ηράκλειο και με τμήματα που το αντικείμενό τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως αντικείμενο Μηχανικού. Παρακάτω καταγράφονται συνοπτικά μερικά στοιχεία για τη ΣΤΕΦ.

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών    
Προϋπολογισμός Προγραμμάτων – έργων

(2013-2018, εκτός Ιδρυματικών έργων)

34% 11.000.000€
Δημοσιεύσεις* (2015-2019) 40% 306
Citations* (2015-2019) 48% 1800
h-index

(μέση τιμή & μέγιστη τιμή)

11 & 42
Μέλη ΔΕΠ με διδακτορικό 94%
Σύνολο μελών ΔΕΠ 48
Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΔΙΠ με διδακτορικό 3/3
Μέλη ΕΤΕΠ 10
*επί του συνόλου του ΤΕΙ

 

Διοργάνωση και Συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Ενεργειακά Συστήματα
  • Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  • Μηχανικών Πληροφορικής – Informatics Engineering
  • Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

ΔιΙδρυματικά Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (ΤΕΙ+Παν.Κρήτης)
  • Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές (ΤΕΙ+Παν. Κρήτης+ΙΤΕ)

 

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί