Μία ακόμη NAVTEX από τους Τούρκους με την οποία δεσμεύουν περιοχή νότια της Κύπρου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά, όπως αναφέρουν. Η δέσμευση της περιοχής ξεκινά σήμερα και με ελάχιστες ημέρες “κενές” ,φθάνει μέχρι τις 19 Ιανουαρίου.