Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

 

 Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου  2018  και  ώρα  17:55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 40 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

 1. Αποδοχή παραίτησης προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ – Αντικατάσταση παραιτηθέντος προέδρου – ορισμός αντιπροέδρου – συμπλήρωση του Δ.Σ. με ένα μέλος.
 2. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Ηρακλείου (Απόφαση 38/2018 Εκτελεστικής Επιτροπής).
 3. Αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου στην κτηματική περιφέρεια Γαζίου – Μαλεβιζίου.
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 για τη μίσθωση της πλαζ Καρτερού (απόφαση 1085/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την ενίσχυση πίστωσης στον Κ.Α. 30-6265.010 με τίτλο «Συντήρηση καυστήρων δημοτικών και σχολικών κτηρίων» (απόφαση 1086/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 (απόφαση 1124/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων για κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού έτους 2018.
 8. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 9. Ανάκληση της υπ. αρ. 550/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση αίθουσας Μ. Καρέλλη».
 10. Παραλαβή των Παραδοτέων της με αριθμό 41.480/16-5-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ, Μέρος Δ, Μέρος Ε, Μέρος ΣΤ).
 11. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού του κτιριακού συγκροτήματος της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου”.
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού».
 13. Παράταση Σύμβασης Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε.
 14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Οριστική μελέτη δρόμου ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Σταυράκια».
 15. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΣΒΑΑ Ηρακλείου Κρήτης του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΣΤ ΚΕΠΑ».
 16. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΣΒΑΑ Ηρακλείου Κρήτης του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2».
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Προσβασιμότητας εμποδιζόμενων χρηστών του Δήμου Ηρακλείου.
 18. Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Σ.Κ.Η.
 19. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος δράσης έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.
 20. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού  της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου  για το έτος 2019.
 21. Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών και ενσωμάτωσή τους στο οικοσύστημα Έξυπνης πόλης του Δήμου Ηρακλείου.
 22. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2014 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (απόφαση 163/2018  ΔΟΠΑΦΜΑΗ).
 23. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (απόφαση 164/2018  ΔΟΠΑΦΜΑΗ).
 24. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης  Ηρακλείου (απόφαση 165/2018  ΔΟΠΑΦΜΑΗ).
 25. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης  Ηρακλείου (απόφαση 166/2018  ΔΟΠΑΦΜΑΗ).
 26. Παραχώρηση μέσω διορθωτικής πράξης νέου οικοπέδου που ανήκεις την τράπεζα γης του Δήμου στην ιδιοκτησία με κωδ. αρ. κτηματογράφησης 1116009 στα Ο.Τ. 1817 (402) & 1862 (403), στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα», Δήμου Ηρακλείου, λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης (απόφαση 62/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 27. Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 63/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 28. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, περιμετρικά και μπροστά από το 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Ηρακλείου επί των οδών Κονδυλάκη και Στεφ. Νικολαϊδη (απόφαση 65/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 29. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, μπροστά  από τον βρεφονηπιακό σταθμό «Ο Μαγικός Αυλός» επί της δού Νικηφόρου Φωκά περιοχή Βασιλειών) (απόφαση 66/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 30. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας περιμετρικά και  μπροστά από το 14ο Δημοτικό Σχολείο από επί της οδού Στεργίου Σπανάκη περιοχή Πόρος) (απόφαση 67/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 31. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας περιμετρικά και  μπροστά από το 23ο Νηπιαγωγείο από επί της οδού Αυλώνος) – (απόφαση 68/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 32. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Καθορισμός ορίου ταχύτητας σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας περιμετρικά σχολικών συγκροτημάτων με βάση το αριθμ. πρωτ. 49.352/13-6-2018 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου) – (απόφαση 69/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 33. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας πέριξ του Β’ ΚΕΠΑ Ηρακλείου που περικλείονται από τις οδούς Ανδρέα Παπανδρέου, Πινδάρου, Γ. Γεωργιάδου και Κάσσου) –  (απόφαση 70/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 34. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας πέριξ του 33ου Δημοτικού Σχολείου και του 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου που περικλείονται από τις οδούς Β Ηπείρου, Εργοτέλους, Παύλου Μελά και Νίκης, περιοχή Δειλινά) –  (απόφαση 71/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 35. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Δ΄ Δόση 2018) – 443.074,39 € και εξειδίκευση της δαπάνης.
 36. Ορισμός Επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το έτος 2019.
 37. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου πλην της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Πρασίνου».
 38. Ορισμός 1) Επιτροπής Δημοπρασιών για αγορές- πωλήσεις – εκμισθώσεις-μισθώσεις ακινήτων, 2) Επιτροπής Εκτίμησης (με χρέη καταλληλόλητας) για αγορές- πωλήσεις – εκμισθώσεις- μισθώσεις ακινήτων και εκτίμησης κινητών πραγμάτων του Δήμου και 3) εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση επιτροπής για την καταλληλόλητα και επιλογή χώρων κατάλληλων για ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για τη στέγαση σχολικών μονάδων, για το έτος 2019.
 39. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου .
 40. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευσης πίστωσης για τη μετακίνηση του Eντεταλμένου Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα Τουρισμού κ.Gian Andrea Paolo Garancini στο Plovdiv της Βουλγαρίας.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί