Δήμος Χερσονήσου: Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τις παράνομες δαπάνες εκατοντάδων χιλιάδων € (έγγραφα)

Για παραπλάνηση του Δημοτικού Συμβουλίου μιλά η Δημοτική κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” ζητώντας τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

 

 

Το “μεγάλο κόλπο” με σειρά παράνομων απευθείας αναθέσεων και άρα παράνομων δαπανών, που φτάνουν μέχρι τώρα τις 800.000 περίπου ευρώ, κλονίζει το δήμο Χερσονήσου, οδηγώντας είτε σε παραιτήσεις είτε σε έντονες διαμαρτυρίες συμβούλων της αντιπολίτευσης που διαπιστώνουν- ειδικά μετά το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο- σύρονται ως συμμέτοχοι σε υποθέσεις που είναι πολύ πιθανό να απασχολήσουν την ελληνική Δικαιοσύνη!

Πρόκειται για αναθέσεις με προφορικές εντολές ενός και μόνο προσώπου, χωρίς καμιά απόφαση συλλογικού και αρμόδιου οργάνου, χωρίς κανείς αρμόδιος να παραλαμβάνει, να ελέγχει και να βεβαιώνει την παραλαβή! Οι αδιαφανείς και παράνομες διαδικασίες έχουν ακυρωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Αποκεντρωμένη) καθώς δεν στηρίζονται σε καμιά διάταξη του νόμου. Αλλά εδώ ξεκινάει το “μεγάλο κόλπο”, καθώς παράγοντας της δημοτικής αρχής υπογράφει τα τιμολόγια και την εκτέλεση του έργου ή των εργασιών, με αποτέλεσμα, με αυτές τις υπογραφές, ο προμηθευτής ή ο ανάδοχος, να προσφεύγει στα δικαστήρια και να επικαλείται την έγκρισή τους για να εισπράξει τα χρήματα που διεκδικεί. Σε άλλες περιπτώσεις, πριν τα δικαστήρια, ο δήμος οδηγείται σε συμβιβασμό και με αποφάσεις της πλειοψηφίας, πληρώνει τις απευθείας αναθέσεις και δαπάνες που έχουν κριθεί παράνομες από την Αποκεντρωμένη.

Η υπόθεση που εξελίσσεται εδώ και καιρό έχει πλέον προκαλέσει πολλά προβλήματα στη δημοτική αρχή, με τις παραιτήσεις αλλά και με τη διαπίστωση (μετά το τελευταίο συμβούλιο) από συμβούλους της πλειοψηφίας ότι σύρονται στην έγκριση παράνομων δαπανών και πιθανώς θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες ή καταλογισμό. Ο μέχρι τώρα πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος, Κώστας Παρλαμάς, παραιτήθηκε, ενώ ακούγονται και άλλες παραιτήσεις. Μάλιστα ο κ. Παρλαμάς είχε αποφύγει να προεδρεύσει στην Οικονομική Επιτροπή που πέρασαν μερικά “καραμπινάτα” θέματα και αντ’ αυτού προήδρευσε ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γ. Σέγκος, γεγονός που ήδη προκαλεί ερωτηματικά για τη στάση του σε κρίσιμα θέματα.

Δείτε επίσης:

Καταιγιστικές εξελίξεις στο δήμο Χερσονήσου: Παραιτήσεις μετά τη βιομηχανία παράνομων αποφάσεων!

Νέα υπόθεση με βιομηχανία απευθείας αναθέσεων του αντιδημάρχου Χερσονήσου- Όλες οι αποφάσεις έχουν κριθεί παράνομες από την Αποκεντρωμένη

Δήμος Χερσονήσου: Απευθείας αναθέσεις 260.000 ευρώ σε μια μέρα, με απόφαση και υπογραφή ενός αντιδημάρχου! (έγγραφα)

Σφοδρή καταγγελία Λουλουδάκη για τον αντιδήμαρχο Χερσονήσου και τις απευθείας αναθέσεις

Οι νέες περιπτώσεις

Καθημερινά αποκαλύπτονται και νέες  περιπτώσεις. Και όχι μόνο αυτό. Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2018, δυστυχώς, αποκαλύφτηκαν μη σύννομες υπογραφές πρακτικών συμβιβασμού καθώς και παραπλάνηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με την 364/17 απόφασή του (ΑΔΑ : ΩΠΤ5ΩΗΜ-ΒΔΞ) και μετά από την 397/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΞΨΩΗΜ-ΣΧΖ) αποφάσισε τη συμβιβαστική επίλυση οικονομικής διαφοράς με συγκεκριμένο προμηθευτή, μετά από αγωγή που ο τελευταίος είχε καταθέσει στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου και πριν φυσικά αυτή εκδικαστεί !

Όμως, με απόφασή της, στις 10 Νοεμβρίου 2017 (ΑΔΑ: 7ΓΝ5ΟΡ1Θ-53Τ), η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  ακύρωσε την απόφαση του Δήμου, διότι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «δεν υφίσταται έγκυρη αιτία οφειλής που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεδομένου ότι δεν είχε καταρτιστεί νόμιμη σύμβαση».

Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της στις 15 Δεκεμβρίου 2017, αποφάσισε εκ νέου να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη συμβιβαστική επίλυση της οικονομικής διαφοράς για την ίδια ακριβώς υπόθεση, με τους ίδιους ακριβώς όρους (απόφαση 714/2017, ΑΔΑ ΨΩΦΨΩΗΜ-ΨΟΕ).

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο αντιπρόεδρος της επιτροπής και Αρχηγός της Μείζονας Αντιπολίτευσης κ. Σέγκος, καθώς ο πρόεδρος της επιτροπής, ο Αντιδήμαρχος κ. Παρλαμάς, απουσιάζει, ενώ κατάπληξη προκαλεί το γεγονός ότι στην απόφαση δε γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην προηγούμενη ακύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Λίγες μέρες μετά, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου 2017, η Δημοτική Αρχή ζητεί, εκτός ημερήσιας διάταξης, τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος οπότε και λαμβάνεται νέα απόφαση, η 551/2017 (ΑΔΑ: 7ΦΔ2ΩΗΜ-ΚΡΝ) για συμβιβαστική επίλυση. Και πάλι, από τον εισηγητή αποκρύπτεται η ύπαρξη της ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Παραδόξως, η εισήγηση του θέματος γίνεται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Πλευράκη και όχι από τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παρλαμά, ο οποίος, ας σημειωθεί, είναι παρών στη συνεδρίαση.

Τέλος, χωρίς να αποσταλεί προς έλεγχο η συγκεκριμένη απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης όπως ρητά ο νόμος ορίζει, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Πλευράκης προχωρεί στην υπογραφή του 40/2017 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, πρακτικό που προφανώς είναι παράνομο αφού δεν έχει εγκριθεί προηγουμένως η σχετική απόφαση.

Τα παραπάνω τραγικά και ανορθόδοξα, αποκαλύφτηκαν κατά τη συζήτηση για τη 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 σύμφωνα με την απόφαση 458/2018 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΤΙΜΩΗΜ-0ΡΞ).

Η ζοφερή πραγματικότητα που υπάρχει στο Δήμο Χερσονήσου, γίνεται περισσότερο ζοφώδης με όσα αποκαλύπτονται από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, αδιαφορεί για την ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, επιμένει και οδηγεί τα συλλογικά όργανα του Δήμου στη λήψη και δεύτερης απόφασης, προφανώς και πάλι άκυρης.
  • Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Χερσονήσου κ. Σέγκος, προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και προχωρεί στη λήψη απόφασης όμοιας με την ακυρωμένη, χωρίς προηγουμένως να αναρωτηθεί για την ορθότητά της και να αναζητήσει όλα τα στοιχεία που την αφορούν, ως όφειλε ως προεδρεύων.
  • Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου ζητεί τη λήψη της νέας απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2017 εισηγούμενη το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, μη παρέχοντας έτσι στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη δυνατότητα να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να το διερευνήσουν. Παραπλάνησε, μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ψευδώς ισχυρίστηκε ότι το θέμα επείγει «καθώς επίκειται να υπογραφεί πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς» ενώ γνώριζε ότι η συζήτηση στο δικαστήριο είχε προσδιοριστεί για τις 18 Απριλίου του επόμενου έτους.
  • Κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στην ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γεγονός που αποδεικνύει τη συνειδητή εξαπάτηση του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, προφανώς γνωρίζει την προ μηνός ακυρωτική απόφαση, άλλως δεν θα υπήρχε λόγος ανακίνησης του θέματος.
  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παραμελεί την υποχρέωσή του να αποστείλει τη συγκεκριμένη απόφαση προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπως ο νόμος ορίζει.
  • Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Πλευράκης, που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν κάνει την παραμικρή νύξη στην προηγούμενη ακύρωση, σπεύδει και υπογράφει τη σχετική σύμβαση (πρακτικό επίλυσης οικονομικής διαφοράς) χωρίς να υπάρχει η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Την ίδια ώρα, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παρλαμάς, επιδεικτικά απέχει από τη δεύτερη φάση της υπόθεσης. Γιατί άραγε;

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά την ίδια συζήτηση και με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση 458/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη τεσσάρων επιπλέον συμβάσεων (πρακτικών επίλυσης οικονομικών διαφορών, με τον ίδιο μάλιστα προμηθευτή) που έχουν υπογραφεί το 2017 από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, για μικρότερα ποσά, χωρίς όμως προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Για όλα τούτα, η Δημοτική Αρχή  Χερσονήσου και ο Δήμαρχος κ. Μαστοράκης προσωπικά, το μοναδικό που κάνουν είναι να ισχυρίζονται ότι η υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας που συνέταξε την εισήγηση για την απόφαση 458/2018 της Οικονομικής κάνει λάθος.

Στη ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεχίστηκαν οι αποκαλύψεις για την ύπαρξη διαταγών πληρωμής για υλικά που (όπως ισχυρίζονται) έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Προμήθειες για τις οποίες υπάρχουν προφορικές και μόνο εντολές ενός και μόνο ανθρώπου, του Αντιδημάρχου κ. Μεραμβελιωτάκη. Προμήθειες για τις οποίες δεν υπάρχει καμμιά απόφαση αρμοδίου οργάνου, δεν έχει παραλάβει καμιά επιτροπή, δεν έχει ελέγξει κανένας αρμόδιος.

Όπως είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Σεπτέμβρη, εις βάρος του Δήμου Χερσονήσου έχει εκδοθεί από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου διαταγή πληρωμής για ηλεκτρολογικό υλικό, αξίας 260.000 € (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 277/2018, ΑΔΑ ΩΣ22ΩΗΜ-ΞΓΒ). Λίγες ημέρες μετά, είχε αποκαλυφθεί και άλλη εντολή πληρωμής, που αφορούσε εργασίες από εργολάβο, αξίας 62.425 € (απόφαση 348/2018, ΑΔΑ 7Θ84ΩΗΜ-ΥΞ7). Μια τρίτη περίπτωση, αποκαλύφθηκε λίγες ημέρες αργότερα, για διαταγή πληρωμής που αφορούσε προμήθεια υλικών άρδευσης αξίας 64.565 €, τα οποία και πάλι ο ίδιος αντιδήμαρχος με προφορικές και μόνο εντολές δρομολογούσε και μοναχός του παραλάμβανε και βεβαίωνε (Αποφάσεις 380/2018  και 425/2018 Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ Ω9ΤΡΩΗΜ-Τ6Ψ και 7ΣΜ4ΩΗΜ-Θ4Ν αντίστοιχα).

Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου του 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ακόμη μια διαταγή πληρωμής για ηλεκτρολογικό υλικό αξίας 49.976 € από το 2017. Μάλιστα και η προμήθεια αυτή είχε γίνει από τον ίδιο προμηθευτή που αφορά και η διαταγή των 260.000 € για υλικά που χρησιμοποιήθηκαν το 2017. Και για την νέα αυτή περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση 248/2017 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΗΞ5ΩΗΜ-ΨΤΟ) «διαπιστώθηκε, ότι η εν λόγω διαταγή βασίζεται σε 13 τιμολόγια πώλησης, που συνοδεύονται από αντίστοιχα δελτία παραγγελίας επί εγγράφων προσφορών της αιτούσας, όλα δε τα παραπάνω έγγραφα φέρουν την υπογραφή του αντιδημάρχου κ. Γ. Μεραμβελιωτάκη ως εντολέα της παραγγελίας και ως παραλαβόντος την προσφορά και τα εμπορεύματα». Ακόμη, στην ίδια απόφαση «Σημειώνεται ότι στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου δεν ευρίσκονται τα ανωτέρω παραστατικά, καθώς για τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και δεν προκύπτει να προηγήθηκε της προμήθειας σχετική απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου

Ακόμη, στην ίδια συνεδρίαση αποκαλύφθηκε και άλλη όμοια περίπτωση. Σύμφωνα με την 457/2018 (ΑΔΑ: Ω1ΩΛΩΗΜ-6ΒΥ) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή παρέπεμψε στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας, θέμα που αφορά νέα διαταγή πληρωμής. Σύμφωνα με αυτήν, το Πρωτοδικείο Ηρακλείου εξέδωσε εντολή πληρωμής ποσού 249.739 €. Η διαταγή αυτή αφορά εξαρτήματα και ανταλλακτικά καθώς και εργασίες που εκτελέστηκαν για την επισκευή γεωτρήσεων. Όπως αναφέρεται στην απόφαση αυτή, όλα τα έγγραφα (τιμολόγια κλπ) φέρουν την υπογραφή του αρμόδιου Αντιδημάρχου και μόνο αυτού, ο οποίος σε έγγραφό του αναφέρει «ότι όλες οι παραγγελίες έγιναν με προφορική εντολή του ιδίου λόγω κατεπείγοντος». Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, σε έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών αναφέρεται ότι «δεν έχουν ανατεθεί από την ΟΕ ή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών οι σχετικές εργασίες, δεν υπάρχει σχετικός κωδικός στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του 2016 και 2017, δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή παραλαβής λόγω των παραπάνω καθώς και ότι τα αναφερόμενα τιμολόγια δεν είναι καταχωρημένα στον προϋπολογισμό του δήμου». Κατά τη συζήτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο κ. Αντιδήμαρχος αποκάλυψε ότι υπάρχουν και άλλες εργασίες για επισκευές γεωτρήσεων που άκουσον, άκουσον, δεν έχουν ακόμη κοστολογηθεί.

Μετά από όλα τα παραπάνω, τα οποία με τον πλέον αδιαμφησβήτητο και κατηγορηματικό τρόπο αποδεικνύουν μια τοξική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και δυστυχώς συνεχίζει να λειτουργεί στο Δήμο Χερσονήσου, με ευθύνη τόσο της Δημοτικής Αρχής του κ. Μαστοράκη, όσο και του αρχηγού της μείζονας αντιπολίτευσης κ. Σέγκου, η Δημοτική παράταξη «Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον» κατέθεσε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου για λήψη απόφασης με την οποία να ζητείται έκτακτος έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για όλα τα παραπάνω. Ειδικότερα ζητήθηκε ο άμεσος και ενδελεχής έλεγχος όλων των παραπάνω από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης καθώς και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ως ο νόμος ορίζει.

Με την πρόταση αυτή συμφώνησαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προερχόμενοι από όλες τις Δημοτικές παρατάξεις και την ψήφισαν, όμως δυστυχώς και πάλι, οι αρχηγοί των μεγάλων δημοτικών παρατάξεων Μαστοράκης και Σέγκος, σε αγαστή συνεργασία για άλλη μια φορά, οδήγησαν στην τελική απόρριψη της πρότασης. Γιατί, όπως πολύ γλαφυρά είπε ο κ. Σέγκος, αν γίνει έλεγχος των περιπτώσεων αυτών από τα αρμόδια όργανα ο Δήμος θα μπει σε περιπέτειες.

Από εδώ και πέρα, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι όσοι πράττουν όλα τα παραπάνω, όλοι όσοι αρνούνται τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, όλοι όσοι δρουν με στόχο τη  συσκότιση των γεγονότων.

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί