Σχέδιο νόμου για την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών κινητών συσκευών, φορέων του Δημοσίου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών κινητών συσκευών, φορέων του δημοσίου τομέα, σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016.

Με το σχέδιο νόμου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε ιστοσελίδες και εφαρμογές για  κινητές συσκευές, φορέων του δημοσίου τομέα, ενώ υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία.

Προβλέπει ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσδώσουν στους ιστότοπους τους και στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν για φορητές συσκευές μεγαλύτερη αντιληπτικότητα, χρηστικότητα και κατανοησιμότητα για τους χρήστες, στο βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς.

Από την εφαρμογή του σχεδίου νόμου εξαιρούνται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και ΜΚΟ που δεν παρέχουν υπηρεσίες που είναι βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που αφορούν ειδικότερα στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτομα αυτά.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ τα άρθρα του νομοσχεδίου εμφανίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση opengov.gr

 

left.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί