Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και CSR HELLAS

Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ισορροπία μεταξύ επιχειρήσεων, φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνιών αποτελούν ύψιστες προκλήσεις.

Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, η ευθύνη των επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υλοποιούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια και δράσεις προκειμένου να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες. Παράλληλα αναγνωρίζεται η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και κοινωνίας των πολιτών.

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αντιλαμβάνεται την ευθύνη του για την πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάγκη για συνεργασία με τους φορείς που προωθούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ), το οποίο, από  την ίδρυσή του το 2000 και μέχρι σήμερα, προωθεί τις αρχές και πρακτικές της ΕΚΕ, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αποτελώντας τον εθνικό εταίρο τόσο του CSR Europe, του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού δικτύου Επιχειρήσεων για την ΕΚΕ, όσο και του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), το CSR HELLAS συμβάλει αποφασιστικά στην υιοθέτηση των αρχών της ΕΚΕ από ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων της χώρας μας με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται σήμερα ως ο θεσμικός φορέας εκπροσώπησης της επιχειρηματικής κοινότητας στα θέματα της ΕΚΕ.

 

Tο Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει:

  • Κοινές δράσεις ανάδειξης της σημασίας της ΕΚΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Εκπαίδευση σε θέματα ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Σχεδιασμό ερευνητικών έργων με έμφαση στην ΕΚΕ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Διάχυση της γνώσης σχετικά με την ΕΚΕ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε επιχειρηματικούς φορείς και σε φορείς χάραξης δημόσιων πολιτικών.
  • Συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε σχετικές θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί το δεύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα το οποίο συνεργάζεται επίσημα με το CSR HELLAS.

Τον επιστημονικό συντονισμό των δράσεων μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Μανασάκης (Οικονομολόγος, ΜΒΑ, PhD) Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί