Στο Ηράκλειο η 5η Προγραμματισμένη Συνάντηση των εταίρων του έργου ΤΑΝΙΑ

Σήμερα Δευτέρα  και αύριο Τρίτη 9 Οκτωβρίου η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει την 5η Προγραμματισμένη Συνάντηση των εταίρων του έργου  ΤΑΝΙΑ στο Ηράκλειο, στην αίθουσα «Καρούζου» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το έργο TANIA «TreAting contamination through NanoremedIAtion» ανήκει στην οικογένεια των προγραμμάτων Interreg Europe, και επικεφαλής Εταίρος είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Empolese Valdelsa (ΙΤ). Συμμετέχουν εκτός της Περιφέρειας Κρήτης άλλοι επτά (7) εταίροι από Γαλλία, Φινλανδία, Ουγγαρία, (Regional Council of Päijät-Häme, University of Helsinki, Regional Council of GrandEst, University of Lorraine, County Government of Baranya, Regione Toscana).

Χαιρετισμό στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, έκανε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων,  Γιώργος Αλεξάκης.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 01-01-2017 και θα διαρκέσει έως την 31-12-2021. Το έργο βρίσκεται στο 4ο εξάμηνο υλοποίησης του και έχει σαν στόχο την ενίσχυση της τεχνολογίας της νανοαποκατάστασης στην απορρύπανση εδαφών και υδάτων. Επιπλέον, αποφασίστηκε πρόσφατα μεταξύ των εταίρων, το πρόγραμμα να καλύψει και άλλες καινοτόμες μεθόδους αποκατάστασης ρύπανσης και να μην περιοριστεί στην νανοαποκατάσταση. Η Περιφέρεια Κρήτης επιπλέον υποστηρίζει ως πεδίο ενδιαφέροντος την εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στην επεξεργασία υγρών (ή στερεών) αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση στους αποδέκτες (ή την επαναχρησιμοποίησή τους) και όχι περιοριστικά σε ρυπασμένους χώρους (ύδατα ή έδαφος).  

Το έργο έχει τρία στάδια:

Τον 1ο χρόνο  έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης για την εφαρμογή της νανοτεχνολογίας και των μεθόδων απορρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης (μέγεθος και κατάσταση μολυσμένων εδαφών, αιτίες, τεχνολογίες απορρύπανσης). Περιγραφή νομοθετικού πλαισίου, περιγραφή ενδιαφερομένων φορέων, Περιγραφή των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Swat Analysis, Εντοπισμός καλών πρακτικών (solutions) και δημιουργήθηκε η  Τοπική Ομάδα Ενδιαφερόμενων Φορέων (Local Stakeholders Group-LSG).

Το διάστημα αυτό υλοποιείται το 2ο στάδιο κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται εντοπισμός και ανάλυση καλών πρακτικών σχετικά με την νανονετεχνολογία και σε σύγκριση με άλλες καινοτόμες μεθόδους σε συνεργασία με την ομάδα Ενδιαφερομένων φορέων – Παραδοτέο και θα συνεχίσει με την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του  3ου έτους γίνεται η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης ενώ τα τελευταία 2 χρόνια γίνεται η υλοποίηση και η παρακολούθηση του.  

Τον συντονισμό του Προγράμματος εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης έχει η Κατερίνα Βαβαδάκη, Αν. Πρ/νη Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου
και τα στελέχη της υπηρεσίας Δαφονμύλη, Αποστολάκη, και Στρατάκης, Καουκάκης.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αλεξάκης Γιώργος, παρουσίασε το νησί της Κρήτης στους συμμετέχοντες με αναφορές στην εξωστρεφή ευρωπαϊκή προσέγγιση που υλοποιείται, εφαρμόζοντας τις ευρωπαϊκές στρατηγικές, αξιοποιώντας τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την παρουσία στις Βρυξέλλες μέσω του Γραφείου εκεί της Περιφέρειας Κρήτης.

Ακολούθησε η εισήγηση του κ Δημήτρη Δασενάκη εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων ρύπανσης στην Ελλάδα και στην Κρήτη ειδικότερα.

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί