Γιατί γνωστή επιχείρηση της Κρήτης καλείται να επιστρέψει δεκάδες χιλιάδες € στο ΕΣΠΑ

Τη χρηματοδότηση που είχε πάρει από το ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της, καλείται να επιστρέψει γνωστή επιχείρηση της Κρήτης, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εμφιάλωσης του νερού. Κι αυτό γιατί δεν έχει άδεια λειτουργίας την οποία δεν είχε εξασφαλίσει μέχρι την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, λόγω αυθαιρεσιών στο κτίριο που λειτουργεί.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Βαρύπετρο Θερίσου Χανίων.

Τον Δεκέμβριο του 2014 εισέπραξε περισσότερα από 67.000 ευρώ ως προκαταβολή από το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ» του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο οποίο είχε ενταχθεί τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

Ενώ όμως είχε υποχρέωση να προσκομίσει την νέα άδεια λειτουργίας της, που είχε στο μεταξύ λήξει, δεν το έκανε ποτέ, καθώς δεν μπόρεσε να πάρει άδεια, αφού δεν ήταν δυνατό να πάρει και πολεοδομική άδεια για τις παρεμβάσεις λόγω αυθαιρεσιών.

‘Ετσι το έργο απεντάχτηκε από το πρόγραμμα. Στην απόφαση απένταξης, τον Μάρτιο του 2017, το υπουργείο Οικονομίας ανέφερε:

«Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα, καθώς σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, η επιχείρηση δεν προσκόμισε την απαιτούμενη άδεια έως τις 20.02.2017 στο πλαίσιο των καθοριζόμενων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3579/Φ14/400/21.09.2016  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων. Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. πρωτ. 119472/631/14.11.2016 απόφασης αποδοχής του πρακτικού 24/27.09.2016, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει τη ληφθείσα προκαταβολή ποσού 67.706,80 € εντόκως, σύμφωνα με τα σχετικώς
προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου – ΣΔΕ, Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης – ΥΠΑΣΥΔ, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).»

Από την πλευρά της η εταιρεία επικαλέστηκε σαν λόγο ανωτέρας βίας την καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας δόμησης με συνέπεια την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της τεχνικής ανασυγκρότησης και την ανανέωση της
άδειας λειτουργίας σημειώνοντας ότι λειτουργούσε νομίμως βάσει προηγούμενης άδειας λειτουργίας και παράτασης κτιριακής επέκτασης και ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε στην υφιστάμενη κατά την ένταξη εργοστασιακή εγκατάσταση για την οποία όπως ισχυρίστηκε υφίστατο η αρχική άδεια λειτουργίας.

Το υπουργείο απάντησε η μη υποβολή της ανανεωμένης άδειας λειτουργίας δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας εξαιρετικού και απρόβλεπτου γεγονότος αλλά σε πολεοδομικές παραβάσεις και λοιπές ελλείψεις που δεν τακτοποίησε η εταιρεία. Ενώ η άδεια λειτουργίας με την οποία η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα
έχει πάψει να ισχύει.

Και τώρα ζητάει να επιστραφούν στα κρατικά ταμεία τα χρήματα.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί