Προσλήψεις στα ΙΕΚ όλης της χώρας

Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων, για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ και οι οποίες θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΝΓΔΒΜ).

Σημειώστε:

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης

Οι αξιολογικοί και οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και στην ιστοσελίδα Ανακοινώσεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Τυχόν ενστάσεις, κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται μόνο μία φορά σε αποκλειστική προθεσμία 3 ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων

Σημαντικό:

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας, το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί