Παράνομη απόφαση: “Μπλόκο” της Αποκεντρωμένης στην άδεια… “αυθαίρετων εργασιών” του δήμου Χερσόνησου σε ξενοδόχο! (έγγραφο)

Απόφαση του δήμου Χερσονήσου με την οποία έδινε την άδεια σε ξενοδόχο της Σταλίδας προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες επί κοινόχρηστων και δημόσιων εκτάσεων, ανάμεσα στις οποίες ήταν και τοιχίο μέσα στον δρόμο της περιοχής, ακύρωσε την Παρασκευή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, μετά από προσφυγή πολίτη.

Η απόφαση του δήμου είχε ληφθεί σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 22 Μαΐου και, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων που διαφώνησαν, η δημοτική αρχή δεν έκανε τίποτε περισσότερο παρά να “νομιμοποιήσει” αυθαίρετες κατασκευές του ξενοδόχου μέσα στο δρόμο και να παραχωρήσει δημοτική περιουσία που περιλαμβάνεται μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου!

Παράλληλα αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι είχαν διαφωνήσει επειδή οι εργασίες που ενέκρινε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο δεν είχαν καν άδεια και στην ουσία “τακτοποιούσαν” αυθαιρεσίες της ξενοδοχειακής μονάδας.

Κατά της απόφασης προσέφυγε πολίτης της περιοχής με ειδική διοικητική προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και πέτυχε την ακύρωσή της.

 

Το δημοτικό συμβούλιο είχε πάρει απόφαση για να επιτρέψει μια σειρά εργασιών, όπως καταγράφονται στο πρακτικό:

“1.Τα απαραίτητα τοιχία αντιστήριξης της ιδιοκτησίας Θ. Χαλκιαδάκης Α.Ε., έχουν
κατασκευαστεί αμέσως μετά τις καθαιρέσεις, εντός του ρυμοτομούμενου κοινόχρηστου
χώρου.
2. Το ύψος πεζοδρομίου θα είναι 15 εκ..
3. Στο κατάστρωμα της οδού πριν την τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει επίστρωση με
σκυρόδεμα πάχους 12 εκ (κατηγορίας C12-25) ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα Τ131.
4. Δεν πρέπει να τοποθετηθούν παγκάκια όπου το πλάτος πεζοδρομίου είναι μικρότερο
των 2 μ. Σε κάθε περίπτωση το ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου θα είναι 1.5 μ. Ως εκ
τούτου δεν θα τοποθετηθούν υπερυψωμένα κράσπεδα για τις φυτεύσεις δέντρων και
φυτών και οι διαστάσεις της οπής θα μειώνονται ανάλογα με το πλάτος του
πεζοδρομίου: 50Χ50 εκ για πλάτος 2μ., 40Χ40 εκ για πλάτος 1.90 μ., 30Χ30 εκ για
πλάτος 1.80 μ. κτλ. Στα πεζοδρόμια απαιτείται να προβλεφθεί λωρίδα όδευσης τυφλών.
Οι ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις θα κατασκευάζονται έως τη ρυμοτομική γραμμή.
5. Το πλάτος του καταστρώματος του δρόμου θα μπορούσε να είναι μικρότερο, δηλαδή ~
2.75 μ. ανά λωρίδα κυκλοφορίας, με σκοπό την αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων.
Σε κάθε περίπτωση όπου το υλοποιούμενο πλάτος είναι 10 μ. τα πεζοδρόμια θα έχουν
ελάχιστο πλάτος 2 μ. και στην περίπτωση τοποθέτησης ζαρντινιερών το πλάτος του
κάθε λωρίδας κυκλοφορίας θα είναι 2.75 μ..
6. Συμφωνούμε να τοποθετηθούν ζαρντινιέρες στον άξονα της οδού, όπου το πλάτος είναι
επαρκές δηλαδή της τάξεως των 10 μ., καθώς και κολωνάκια ή διάζωμα πλάτους 10 εκ.
όπου το πλάτος είναι μικρότερο. Η τοποθέτηση αυτών θεωρείται απαραίτητη προς
αποφυγή της στάσης και της στάθμευσης στην οδό. Ωστόσο η απαγόρευση της στάσης
και της στάθμευσης, των διαβάσεων πεζών και ο περιορισμός του εύρους του
οδοστρώματος (ζαρντινιέρες), αποτελούν κυκλοφοριακή ρύθμιση και ως εκ τούτου
απαιτείται από τον αιτούντα η σύνταξη και υποβολή μελέτης για αυτά (Ν. 2696/99 αρ.
52).Το ύψος των ζαρντινιέρων ή του διαζώματος πρέπει να είναι 25 εκ. > υ > 40 εκ.. Οι
ζαρντινιέρες δεν είναι απαραίτητο να έχουν κλειστή βάση.
7. Το δίκτυο ομβρίων έχει κατασκευαστεί περίπου στον άξονα της οδού.
8. Πρέπει να γίνει μέριμνα για τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης της οδού,
συμπεριλαμβανομένων των παροχών εντός των πεζοδρομίων, όπου αυτά δεν έχουν
κατασκευαστεί, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΧ, ειδικά στο τμήμα νότια της θέσης 3-3’.
9. Πρέπει να γίνει μέριμνα για το φωτισμό της οδού σε όλο το μήκος του έργου ήδη
υλοποιημένου και μη, με εκπόνηση φωτοτεχνικής μελέτης ανάλογα με το προτεινόμενο
φωτιστικό που θα λάβει τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας.
10. Στο βόρειο τμήμα της οδού: Έγιναν καθαιρέσεις και επιπλέον των δυνάμενων να
καθαιρεθούν παραχωρημένων τμημάτων, δηλαδή επιπλέον μη ρυμοτομούμενο τμήμα
που συνάδει με την πρόταση τροποποίησης που έχει γίνει, εμβαδού 21 τ.μ και έτσι
διαμορφώθηκε πλάτος οδού ~10 μ. (9.83 μ.). Τα έργα μέχρι τη θέση 1-1’ έχουν
υλοποιηθεί πλην του νότιου τμήματος του δυτικού πεζοδρομίου, ωστόσο ο άξονας του
δρόμου με τις ζαρντινιέρες έχει τοποθετηθεί δυτικότερα με αποτέλεσμα τα πεζοδρόμια
δυτικά να έχουν διαμορφωθεί σε πλάτος ~ 0.90 μ. και τα ανατολικά σε ~ 2.50 μ. ενώ τα
πεζοδρόμια θα όφειλαν να είναι ίδιου πλάτους. Το εν λόγω τμήμα απαιτείται να
ανακατασκευαστεί με την ορθή θέση του άξονα και πεζοδρόμια ίσου πλάτους
εκατέρωθεν του άξονα, ώστε να διευκολυνθεί επιπλέον και η δεξιά στροφή από την οδό
Αγ. Ιωάννου. Επίσης νότια της θέσης που σταματούν οι ζαρντινιέρες και μέχρι τη θέση
1-1’ απαιτείται η τοποθέτηση τουλάχιστον πλαστικών διαχωριστικών (κολωνάκια) για
την αποφυγή της στάσης και της στάθμευσης.
11. Συμφωνεί με τη διαμόρφωση της οδού νότια της Διασταύρωσης 1 με εξαίρεση τις
παρατηρήσεις 3 & 4. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι προτεινόμενες
καθαιρέσεις (ρυμοτομούμενων) πέτρινης εισόδου (καμάρα) και στεγάστρου στο βόρειο
άκρο της διασταύρωσης, (βορειοανατολικό άκρο Ο.Τ. 9), ενώ τα υπόλοιπα έργα από τη
Διασταύρωση 1 μέχρι τη θέση 3-3’ έχουν υλοποιηθεί. Οι μη πραγματοποιημένες
καθαιρέσεις βρίσκονται εντός μη παραχωρημένου ρυμοτομούμενου τμήματος
ιδιοκτησίας που ανήκει επίσης στην Θ. Χαλκιαδάκης Α.Ε..
12. Διαφωνεί με την μετατόπιση του πεζοδρομίου νότια της θέσης 1-1’ και μέχρι τη θέση 2-
2’ από την ανατολική πλευρά του δρόμου στη δυτική, καθότι απαιτείται τουλάχιστον
από τη μία πλευρά του δρόμου να υπάρχει συνεχόμενο πεζοδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση
μετακίνησης του πεζοδρομίου από την μία πλευρά της οδού στην άλλη, απαιτείται η
διαμόρφωση διάβασης πεζών.
13. Επίσης δεδομένου ότι στην εν λόγω θέση δεν πρόκειται να υλοποιηθεί η παραχώρηση
βάσει του 4065/1993 δηλωτικού ρυμοτομίας της συμβ/φου Στυλ. Αρχοντάκη
Καλογεράκη ιδιοκτησίας τότε Γεωργίου Κυπριωτάκη, Καλλιόπης Κυπριωτάκη το γένος
Βελιβασάκη και Αικατερίνης Βεκράκη το γένος Κυπριωτάκη πριν τη λήξη της
τουριστικής σεζόν στο εν λόγω τμήμα (1-1’ έως 2-2’) απαιτείται η τοποθέτηση
προσωρινά τουλάχιστον πλαστικών διαχωριστικών (κολωνάκια) για την αποφυγή της
στάσης και της στάθμευσης, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.
5 της παρούσας.
14. Από τη θέση 2-2’ ως τη Διασταύρωσης 1, να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο στην
ανατολική πλευρά του δρόμου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Νικολάου & Ιωάννας
Γιακουμάκη και Ασημίνας & Μαρίας Παπαδάτου. Μετά την υλοποίηση της
αναφερόμενης στο σημείο (10) παραχώρησης μπορούν να κατασκευαστούν και
πεζοδρόμια και στη δυτική πλευρά της οδού.
15. Στο νότιο τμήμα του Ο.Τ. 5 δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το σύνολο του πλάτους
του πεζοδρομίου καθότι δεν έχει γίνει η απαιτούμενη παραχώρηση σε κοινή χρήση.
16. Πριν την εκτέλεση του έργου, απαιτείται 1. να ληφθεί οι απαραίτητη άδεια από την
Αρχαιολογία, 2. να εκπονηθεί μελέτη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
(Π.Π.Δ.) και 3. Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
17. Για τη μη απόδοση σε κοινή χρήση των ρυμοτομούμενων και παραχωρηθέντων
τμημάτων με δηλωτικά ρυμοτομίας χώρων να επιβληθεί στην εν λόγω εταιρεία
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με το αρ. 6 του κανονισμού χρήσης
παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων Δ. Χερσονήσου (581/2012 απόφ. Δ.Σ.) και το
αρ. 55 του Ν. 4483/2017. Τα τμήματα αυτά ανέρχονται σύμφωνα με την αίτηση σε
~183 τ.μ. βόρεια & ~389 τ.μ. νότια. Θα εξεταστεί η περίπτωση επιβολής προστίμου για
την αυθαίρετη εκτέλεση έργου σε κοινόχρηστο χώρο”.

Με την απόφαση είχαν διαφωνήσει δημοτικοί σύμβουλοι:

Πετράκης Εμμανουήλ επειδή η μελέτη έγινε από ιδιώτη, δεν έχει λάβει καμία
έγκριση και η τεχνική υπηρεσία έκανε παρατηρήσεις και γίνεται μία φοβερή
προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο Δημοτικό Συμβούλιο
Χαλκιαδάκης Γεώργιος και Μπιτζαράκης Αντώνιος επειδή η πρόταση δεν
σέβεται το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, αφού έχει κατασκευαστεί τοιχίο
μέσα στον προβλεπόμενο 10μετρο δρόμο όπως η τεχνική υπηρεσία βεβαιώνει
και το οποίο τοπικά στο σημείο της αυθαίρετης οικοδομής προσεγγίζει τον
άξονα του δρόμου, αφήνει μεγάλο τμήμα δημοτικής περιουσίας εντός της
περίφραξης που περικλείει ιδιωτικό ακίνητο και στο οποίο μάλιστα
εκτελούνται εργασίες. Δεν μπορεί να εγκριθεί η κατασκευή του έργου από
ιδιώτη αφού δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις. Με ευθύνη
του δήμου να αποκατασταθούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί, ώστε να μπορεί να λειτουργεί η περιοχή. Να προωθηθεί η
σύνταξη μελέτης και η προκήρυξη της ώστε το έργο στο σύνολο του να
εκτελεστεί το χειμώνα.
Παρθενιώτης Γεώργιος εξέφρασε την απορία του σχετικά με ποια μελέτη θα
εφαρμοστεί, με ποιες προδιαγραφές και αν θα ληφθούν υπόψη οι
παρατηρήσεις της τεχνικής υπηρεσίας

 

Δείτε επίσης

Σταλίδα: Πώς ο δήμος παραβιάζει το σχέδιο πόλης!- Καταγγελία για τη “συνεργασία δημοτικών παραγόντων με ξενοδόχο” (φωτο)

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί