Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακού Συμβούλου κ.κ.

– Βαρουξάκη Εμμανουήλ με θέμα:

  1. Φράγμα του Βαλσαμιώτη

– Κλάδου Μιχαήλ με θέμα:

  1. Διαδικασία λύσης στο στεγαστικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

 

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 

1.1 Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην ΠΚ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 112850/22-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

 

1.2 Ορισμός εκπροσώπων του ΠΣ (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στο Περιφερειακό επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 111692/21-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

 

1.3 Ορισμός εκπροσώπων του ΠΣ (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στο Συμβούλιο Χρηστών του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε.». σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

 

1.4 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της αριθμ. 65/14 απόφασης ΠΣ που αφορά αντικατάσταση αναπληρώτριας γραμματέα της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 όσον αφορά την ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 111667/21-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

 

– (εισηγήτρια των αριθμ. 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 θεμάτων η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα )

 

  1.      ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση 3ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

 

2.2 Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2018, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 133426/14-6-2018 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Λασιθίου.

 

  – (εισηγητές ο εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού κ Βαμιεδάκης Μιχάλης και η Γενική Δ/ντρια Ανάπτυξης ΠΚ κα. Αντωνακάκη Μάρω).

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 32 (παρ. 2γ) του Ν. 4412/2016 της γεωτεχνικής έρευνας με τίτλο: «Υδροαρδευτικά έργα και υποστηρικτικές μελέτες, με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002. Υποέργο: Εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας σε θέσεις κατολισθήσεων για τη σύνταξη γεωτεχνικών μελετών κατά μήκος των οδικών αξόνων “Ηρακλείου – Βιάννου” & “Ηρακλείου – Μοιρών (Ε.Ο. 97) ” ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 126474/06-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ κα Ιερωνυμάκη Κέτη).

 

  1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

4.1 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες πιλοτικής δράσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου NICHE – Building innovative food value chains in regions / Χτίζοντας καινοτόμες αλυσίδες αξίας τροφίμων (πρόγραμμα INTERREG EUROPE), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ. Αλεξάκης Γιώργος).

 

  1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1 Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρέθυμνου και του Δήμου Αμαρίου, για την υλοποίηση της πράξης:  «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΜΑΝΩΛΗ ΝΟΥΚΑΚΗ» και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή του προαναφερόμενου σχεδίου και των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία)

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί