Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής οι χρυσαυγίτες Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και Ηλιόπουλος

Για πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος καλείται ενώπιον της Επιτροπής, μετά την πρωτοφανή προτροπή του προς τους Έλληνες μειονοτικούς βουλευτές να δηλώσουν ποια είναι η πατρίδα τους, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χρυσής Αυγής καλείται, επίσης, διότι παρείχε πλήρη κάλυψη στους βουλευτές του, στην επίθεση που εξαπέλυσαν κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μουσταφά Μουσταφά.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο οποίος αντέδρασε έντονα στα λεγόμενα του Νίκου Μιχαλολιάκου προς την Ολομέλεια, με επιστολή του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας, έχει επισημάνει ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά και τα λεγόμενα των βουλευτών της Χρυσής Αυγής δεν έχουν προηγούμενο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας και ευπρέπειας, του πολιτικού διαλόγου, αλλά και τα σύνορα του μίσους και του διχασμού. «Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για συμπεριφορά στο πλαίσιο κάποιας έντονης οξυμένης συζήτησης, αλλά για συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη, συνειδητή και με πλήρη κάλυψη του προέδρου και των λοιπών μελών της συγκεκριμένης Κοινοβουλευτικής Ομάδας» ανέφερε ο κ. Βούτσης προς την Επιτροπή Δεοντολογίας.

 

Πειθαρχικά μέτρα

Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει πειθαρχικά μέτρα εναντίoν κάθε βoυλευτή πoυ παραβιάζει τoν Kανoνισμό, ή επιδεικνύει ανάρμoστη συμπεριφoρά στις συνεδριάσεις και στις συζητήσεις της Boυλής.

Aνάρμoστη συμπεριφoρά απoτελoύν η παρεμπόδιση της oμαλής διεξαγωγής των συνεδριάσεων ή των συζητήσεων και η διατάραξη της τάξης σ’ αυτές, είτε με πρόκληση θoρύβoυ ή αταξίας είτε με oπoιoνδήπoτε άλλoν τρόπo· η διακoπή των oμιλητών χωρίς τη συγκατάθεσή τoυς και την άδεια τoυ πρoέδρoυ ή η απoδoκιμασία τoυς με λόγια ή έργα· γ) η oμιλία χωρίς την πρoηγoύμενη άδεια τoυ πρoέδρoυ· η απρεπής συμπεριφoρά με λόγια ή έργα· η έλλειψη τoυ oφειλόμενoυ σεβασμoύ πρoς τo πρoεδρείo, τη σoβαρότητα τoυ έργoυ και την απoστoλή της Boυλής· η μη συμμόρφωση με τις υπoδείξεις τoυ πρoέδρoυ· η χρησιμoπoίηση πρoσβλητικών εκφράσεων κατά της τιμής και της υπόληψης τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας, των μελών της Boυλής, τoυ πρoεδρείoυ της και των μελών της κυβέρνησης· η καταφρόνηση τoυ Συντάγματoς και των πoλιτειακών θεσμών με λόγια ή έργα.

Tα πειθαρχικά μέτρα πoυ επιβάλλoνται στoυς βoυλευτές για ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά είναι η ανάκληση στην τάξη· η στέρηση τoυ δικαιώματoς τoυ λόγoυ· η μoμφή για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά και o πρoσωρινός απoκλεισμός από τις συνεδριάσεις.

 

Μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

Για ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, ο πρόεδρος της Βουλής μπορεί, κατά την κρίση τoυ, αντί των πειθαρχικών μέτρων, να διατυπώσει πρoς τη Boυλή πρόταση μoμφής για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά εναντίoν Boυλευτή πoυ υπέπεσε ή επιμένει στην ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά, η οποία αν γίνει δεκτή από την Ολομέλεια, μπορεί να οδηγήσει σε περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης.

Πέραν των πειθαρχικών μέτρων πάντως που ο Κανονισμός προβλέπει, σημειώνεται ότι ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει αυστηρή αντιμετώπιση για τις περιπτώσεις λόγου που καλλιεργεί το μίσος.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η χυδαία επίθεση του Η. Κασιδιάρη , κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, εναντίον του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μουσταφά Μουσταφά συνιστά πρωτοφανή προσβολή του κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας. Ο νοσταλγός του Χίτλερ και  υπόδικο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που παρουσιάζεται ως κόμμα, όσο κι αν προσπαθεί, με ύβρεις και τραμπουκισμούς, να διασπείρει το φασιστικό και ρατσιστικό του δηλητήριο, δεν θα τα καταφέρει. Χαιρετίζουμε το ομόφωνο αίτημα των βουλευτών μελών της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, πλην της Χρυσής Αυγής, για την λήψη μέτρων κατά του βουλευτή.  Είναι απαραίτητη και επείγουσα η απομόνωση και η απόκρουση των φασιστικών ιδεών και πρακτικών μέσα στη Βουλή, αλλά και η δημιουργία ενός αντιφασιστικού, δημοκρατικού μετώπου μέσα στην κοινωνία», είχε αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το περιστατικό.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί