Δύο εκθέσεις – φωτιά για το δήμο Χερσονήσου: Πώς χάνει 8 εκατ. € από τέλη, αλλά και υπαλλήλους!- Δεν γνωρίζει καν τα ακίνητά του! (έγγραφα)

Δήμος που κυριολεκτικά η οικονομική του εικόνα μοιάζει με… μπάχαλο, φαίνεται να είναι αυτός της Χερσονήσου, ένας από τους πλουσιότερους της χώρας, λόγω κυρίως της έντονης τουριστικής δραστηριότητας και των μεγάλων μονάδων που υπάρχουν στην περιοχή.

Η απίστευτη κατάσταση καταγράφεται μάλιστα σε δυο εκθέσεις, τόσο από τους ορκωτούς λογιστές, όσο και από τον διευθυντή Οικονομικών του ίδιου του δήμου.

Από τις δυο εκθέσεις, που αποκαλύπτει σήμερα το Candiadoc, ο δήμος Χερσονήσου φέρεται:

-Να μην μπορεί να επιβεβαιώσει καν τον τεράστιο αριθμό ακινήτων που έχει στην κατοχή του!

-Να κινδυνεύει με απώλειες σχεδόν 8 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν σε δημοτικά τέλη που έπρεπε να πληρώνουν δημότες, αλλά οι καθυστερήσεις στη βεβαίωση θα θέτουν υπό αμφισβήτηση!

-Οι φορολογικές του υποθέσεις, από συστάσεώς του, είναι σε εκκρεμότητα και δεν θεωρούνται οριστικές!

-Είναι άγνωστο τί κάνει να εισπράττει από το δημόσιο και ιδιώτες, αλλά και τί κάνει να πληρώνει, καθώς για πολλές υποθέσεις δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν στην οικονομική υπηρεσία!

-Επιπλέον, ο δήμος δεν συμμετέχει στην κινητικότητα ως φορέας υποδοχής αλλά μόνο αποχώρησης υπαλλήλων, κινδυνεύοντας να μείνει με ελάχιστο προσωπικό, στοιχείο που δείχνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, ενόψει βεβαίως και της ιδιωτικοποίησης μεγάλου μέρους των δημοτικών υπηρεσιών…

Στην έκθεση των ορκωτών λογιστών, που δεν παρουσιάστηκε ακόμα στο σώμα του δημοτικού συμβουλίου, αναφέρονται χαρακτηριστικά:

1) Η κυριότητα των ακινήτων δεν επιβεβαιώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου κυρίως λόγω του πλήθους των ακινήτων .
2) Οι καθυστερημένες απαιτήσεις από βεβαιωμένα τέλη, με ημερομηνία βεβαίωσης προγενέστερη της 31/12/2011 (πενταετίας) ανέρχονται σε ευρώ 7.784.103,10 και ενδεχόμενα να έχουν παραγραφεί σε βάρος του Δήμου.
3) Δεν λάβαμε επιστολή από την Νομική Υπηρεσία για την έκβαση των επίδικων υποθέσεων του Δήμου Χερσονήσου μεταξύ των οποίων και των βεβαιωμένων, από το Ελληνικό Δημόσιο, ανταλλαγμάτων από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας συνολικού ποσού ευρώ 2.473.374,56. Ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη επίδραση των γεγονότων αυτών στα αποτελέσματα χρήσης και στα ίδια κεφάλαια του Δήμου.
4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές από συστάσεως του. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

 

 

Τα προβλήματα με την τουλάχιστον “θολή” εικόνα, επιβεβαιώνει με έγγραφό του, που αποτελεί ένα σήμα κινδύνου προς τη δημοτική αρχή, και ο διευθυντής Οικονομικών, Χαράλαμπος Κούτουλας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων στο έγγραφο που απευθύνει στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και ζητά να λάβουν γνώση τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου:

 


Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση του ορκωτού λογιστή και ΕΔΩ το κείμενο- SOS του διευθυντή Οικονομικών του δήμου

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί