Πρέπει να είναι ο πιο σύντομος γάμος στην ιστορία , τουλάχιστον του Κουβέιτ... Τελέστηκε σε δημαρχείο της χώρας και διήρκεσε μόλις τρία λεπτά.