Η εμπειρία από την αναγκαστική παραμονή στο Βενιζέλειο

Μας γράφει πολίτης:

Ένα προσωπικό πρόβλημα με "έστειλε" στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Οι εντυπώσεις:

1.Το ιατρικό και ιδίως το νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.

  1. Το ΤΕΠ είναι ένα εμφανώς ανοργάνωτο τμήμα.

Δεν υπάρχουν καρέκλες να καθίσουν ασθενείς και συνοδοί,

μονάχα ένας τραυματιοφορέας με συνέπεια οι ασθενείς να πηγαίνουν μόνοι τους στο ακτινολογικό,

κανείς δεν γνωρίζει πότε να εισέλθει στα ιατρεία γιατί δεν τηρείται καμία σειρά.....

Το παθολογικό ιατρείο δουλεύει χωρίς ανάσα....

  1. Στην κλινική τα πράγματα ήταν πιο ήσυχα αλλά ήταν πολύ φανερή η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού (που εργαζόταν χωρίς ανάσα)

4.Μια καλύτερη καθαριότητα στις κοινές τουαλέτες θα γλύτωνε  ασθενείς από λοιμώξεις

Α .