Το νέο σχέδιο για την Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας - Ιδρύεται Εθνικό Σύστημα Εκτάκτων Αναγκών (Βίντεο)

«Το σύστημα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας, έχει κλείσει τον κύκλο του, απαιτείται η ριζική αναμόρφωσή του ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από όπου ανακοίνωσε το νέο σχέδιο για την Πολιτική Προστασία.

«Αποφασίζουμε τη δημιουργία μία αναβαθμισμένης δομής με δύο χαρακτηριστικά: Θα είναι ενιαίος φορέας διαχείρισης έκτακτων αναγκών που θα υιοθετεί προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα τα πιο σύγχρονα μοντέλα τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ και τον Καναδά» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως είπε, θα έχει την απόλυτη ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις ενώ η χρηματοδότησή του ύψους 500 εκατ. ευρώ είναι εξασφαλισμένη με πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων.

Ο πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι η σημερινή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταργείται και αντικαθίσταται από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, που θα αποτελεί αυτοτελή δημόσια Υπηρεσία που θα υπόκειται ιεραρχικά στο υπουργείο Εσωτερικών.

Οπως είπε, επικεφαλής της νέας Εθνικής Υπηρεσίας τοποθετείται Διοικητής, ο οποίος αποτελεί πρόσωπο εγνωσμένης εμπειρίας και επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και επιστημονικής επάρκειας.

Η επιλογή του επικεφαλής θα ενδυθεί όλους τους κανόνες διαφάνειας και αξιοκρατικής επιλογής, αφού θα οργανωθεί υπό την επίβλεψη ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων και θα επικυρώνεται από τη Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής.

Στη δομή της Υπηρεσίας και στο υψηλότερο επίπεδό της (στο πλευρό του Διοικητή) συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμο και διαρκές Επιστημονικό Συμβούλιο από εκπροσώπους όλων των ερευνητικών επιστημονικών ιδρυμάτων και δομών της χώρας που εμπλέκονται στον τομέα των φυσικών καταστροφών (Δημόκριτος, ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Ινστιτούτα Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, κλπ).

Στη δομή της Υπηρεσίας και στο υψηλότερο επίσης επίπεδο στο πλευρό του Διοικητή συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμο και διαρκές Επιτελείο Διοίκησης. Το Επιτελείο αυτό αποτελείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, την ΕΛΑΣ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Λιμενικό, τα εθελοντικά σώματα, το ΓΕΣ, το ΓΕΝ και το ΓΕΑ, τη Δασική Υπηρεσία, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών, τα βασικά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με τόλμη, σοβαρότητα σε όλες τις τομές που απαιτούνται για να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, να δημιουργήσουμε ένα μοντέρνο και αποτελεσματικό κράτος που θα βρίσκεται δίπλα και όχι απέναντι στον πολίτη» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Αυγή